Casuïstiek in de wijk zet de huurder centraal

Hoe kom je samen met partners en bewoners tot een maatwerkoplossing vanuit ieders eigen rol en verantwoordelijk? Hoe pak je dat aan als wijkprofessional? Hoe kun je ‘gewoon doen’ en ‘door domeinen heen’ innoveren? Dit waren onderwerpen bij de workshop Casuïstiek in de wijk, die op 3 december 2018 plaatsvond in samenwerking met het Instituut voor Publieke Waarden (IPW). 

De leefbaarheid in corporatiebuurten staat onder druk. De omvang en complexiteit van problemen in de wijk nemen toe. Dit blijkt onder meer uit het onderzoek van RIGO dat Aedes liet uitvoeren. Corporaties en partners werken samen aan concrete activiteiten die bijdragen aan een prettige woon- en leefomgeving. Een van de uitdagingen daarbij is het werken aan ‘ontschotting’ en een betere (integrale) samenwerking in de wijk. 

Perspectief van de huurder 
Tijdens de workshop nam het IPW de deelnemers mee in de stappen van hun Sociaal hospitaal. Beter samenwerken met partners aan een maatwerkoplossing voor een bewoner met meerdere problemen stond hierbij centraal. In de dagelijkse praktijk krijgen professionals daarbij vaak te maken met een spanning tussen regels en ruimte. De methodiek van IPW begint bij het perspectief van de huurder, om zo tot een doorbraak te komen. 

De deelnemers aan de workshop gingen vervolgens in groepjes aan de slag met een complexe casus uit de praktijk. Hoe kom je sámen tot een maatwerkoplossing voor een bewoner waar de reguliere aanpak geen soelaas biedt? Dit zette de deelnemers aan om buiten de eigen kaders te denken en een casus vanuit een ander perspectief te bekijken. 

Vervolg 
De workshop bracht diverse belangrijke inzichten en nieuwe handvatten voor de dagelijkse praktijk. Vooral het starten vanuit het perspectief van de huurder en anders leren kijken werd door de deelnemers als een belangrijk leerpunt beschouwd. 

De coalitie leefbare wijken en buurten overweegt een vervolg in de vorm van een leertraject rond het thema ‘leren van casuïstiek in de wijk'. Heeft u hier belangstelling voor of wilt u meedenken over de invulling? Neem contact op met projectleider Leefbare wijken en buurten Simone Boeren via s.boeren@aedes.nl.