Bouwstenen voor het meten van leefbaarheid

Steeds meer woningcorporaties werken met een meetinstrument aan leefbaarheid.  Data helpen bij het duiden van de situatie in de buurt en bij het gericht sturen op het verbeteren van leefbaarheid. Maar welke data gebruik je? En waar haal je die informatie vandaan? In de handreiking Bouwstenen voor het meten van leefbaarheid hebben we veelgebruikte data en bronnen door corporaties op een rijtje gezet. 

Handreiking Bouwstenen voor een meetinstrument leefbaarheid van Aedes voor het (door)ontwikkelen van een meetinstrument voor leefbaarheid door woningcorporaties

Deze handreiking is een hulpmiddel voor iedereen die werkt aan de (door)ontwikkeling van een meetinstrument. Het bevat bruikbare data om zelf een meetinstrument te maken. Corporaties gebruiken niet al deze data, maar kiezen afhankelijk van het doel waarmee ze willen sturen. De meetinstrumenten van een aantal corporaties vormen de basis van deze handreiking.    

Kijkje in de Keuken: data en leefbaarheid 

Voor deze handreiking is ook gekeken naar corporaties die tijdens de Kijkjes in de Keuken van Aedes hun kennis en ervaring gedeeld hebben over de ontwikkeling van een meetinstrument. Op maandag 7 december 2020 organiseren we het volgende Kijkje in de Keuken. Dan vertellen medewerkers van WoonCompas en gemeente Ridderkerk hoe zij samenwerken aan leefbaarheid met data. Deze verschijnt binnenkort in de agenda en dan kunt u zich ervoor aanmelden.   

Meer informatie over het meten van leefbaarheid? Lees het in het dossier Meten van leefbaarheid