Adviesraad: betaal huurtoeslag rechtstreeks uit aan woningcorporaties

Veel schulden zijn te voorkomen door regels eenvoudiger te maken. Dat is een van de aanbevelingen in het advies Eenvoud loont. Oplossingen om schulden te voorkomen van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS). Rechtstreekse uitbetaling van de huurtoeslag aan woningcorporaties is volgens de RVS een van de oplossingen die op korte termijn te realiseren is.

Voor een groeiende groep Nederlanders is de samenleving te ingewikkeld geworden, stelt de RVS. Zij lopen een verhoogd risico om in de schulden te raken. De eerste oplossing ligt in het eenvoudiger maken van regels en uitvoering. De RVS wijst met name op de noodzaak om de toeslagensystematiek van de Belastingdienst te vereenvoudigen. De raad realiseert zich dat een structurele verandering van de toeslagensystematiek tijd kost.
 
Aedes
Een oplossing voor de korte termijn is het direct overmaken van toeslagen naar de organisaties waar de toeslag voor bedoeld is, zoals rechtstreekse uitbetaling van de huurtoeslag aan woningcorporaties. Aedes heeft dit al vaker bepleit. Zoals in de brief aan de Tweede Kamer ter voorbereiding op het debat over het armoede- en schuldenbeleid op 21 juni 2017.

Financiële hulp
Het bieden van financiële hulp en advies, nog voordat er schulden zijn, is volgens de RVS een tweede oplossing. Mensen moeten eenvoudiger en sneller toegang krijgen tot hulp. Gemeenten hebben al de mogelijkheid om laagdrempelige hulp aan te bieden, maar daar wordt nog te weinig gebruik van gemaakt.
 
Verantwoordelijkheid bij schuldeisers
Ten slotte pleit de RVS ook voor een heldere zorgplicht van de schuldeisers. De verantwoordelijkheid van overheid, bedrijven en organisaties om te voorkomen dat mensen schulden krijgen, moet worden versterkt. Bijvoorbeeld door te zorgen voor begrijpelijke communicatie en alertheid op laaggeletterdheid. Overheid, bedrijven en organisaties moeten daarbij meer investeren in innovatie en het leren van elkaar. De VS ziet ook veel voordelen in een landelijk incassobureau. Omdat problematische schulden dan op één plek terechtkomen, maakt dit schuldproblemen eerder zichtbaar.