Praktijk

Amsterdam trekt betalingsachterstand huur af van uitkering

De gemeente Amsterdam gaat bij mensen in de bijstand met een huurachterstand de huur inhouden op hun uitkering. Op 25 november 2015 ondertekenden de Amsterdamse woningcorporaties, de gemeente en maatschappelijke dienstverleners de samenwerkingsafspraken ‘Geregelde Betaling’. Rochdale werkte al eerder met deze aanpak, in een succesvolle pilot.

Nu de aanpak van Rochdale beleid wordt voor alle Amsterdamse corporaties, hopen de samenwerkende partijen dat de daling van het aantal ontruimingen verder doorzet.

Rochdale en de gemeente startten in 2014 in stadsdeel Zuidoost een pilot met het inhouden van de huur op de bijstandsuitkering bij huurachterstand. Door deze aanpak is het aantal woningontruimingen bij Rochdale-huurders in Zuidoost met een derde gedaald. Deze aanpak wordt nu uitgebreid naar de hele stad.

Dit betekent intensivering van de bestaande VroegEropaf-methodiek, een samenwerking tussen gemeente, woningcorporaties en instellingen voor maatschappelijke dienstverlening (MaDi’s). Bij twee maanden huurachterstand krijgt de gemeente een signaal van de woningcorporaties. De gemeente zorgt ervoor dat vanuit de Maatschappelijke Dienstverlening een hulpverlener contact opneemt met de huurder met problemen. Samen werken de huurder en de hulpverlener aan oplossingen om te voorkomen dat de schuldenproblematiek verergert.