Praktijk

Door sociale aanpak minder huurachterstand bij Woonconcept

Door een sociale en preventieve werkwijze heeft de Drentse woningcorporatie Woonconcept de huurachterstand in 2016 met meer dan 30 procent weten te verlagen ten opzichte van 2015. ‘Dat is natuurlijk in het belang van de corporatie, maar nog meer in het belang van onze huurders’, zegt Anneli Bouckaert, hoofd Gebied bij Woonconcept. De nieuwe manier van werken zorgt ook voor een sterke afname van het aantal ontruimingen.

In het najaar van 2016 heeft Woonconcept haar incassowerkwijze veranderd. ‘Het kenmerk van de nieuwe aanpak is: bij huurachterstand zitten we er vanaf dag één bovenop’, zegt Bouckaert. ‘Ook bij nieuwe bewoners zijn we alert. Daarbij werken we met preventieprofielen.’ 

De afdeling Verhuur doet bij alle nieuwe huurders een intake. ‘Daarbij stellen ze ook enkele signaalvragen’, zegt Bouckaert. ‘Ze vragen bijvoorbeeld of de nieuwe huurder schuldhulpverlening heeft of dat er beslag is gelegd op geld of goederen om vorderingen van een schuldeiser te voldoen. Als dat zo is, kunnen we betaalafspraken maken met de nieuwe huurder. Dat is echt maatwerk. Met iemand die bijvoorbeeld zijn uitkering de vijfde dag van de maand krijgt, regelen we dan dat de huur op die dag betaald mag worden in plaats van op de eerste dag.’

Preventieve aanpak
Bouckaert benadrukt dat deze preventieve aanpak los staat van de woningtoewijzing. ‘Onze doelgroep kent mensen die financieel erg kwetsbaar zijn en daar willen wij in een zo vroeg mogelijk stadium rekening mee houden. De passendheidsnorm, waaraan corporaties sinds 2016 bij het toewijzen van sociale huurwoningen moeten voldoen, heeft dat niet overbodig gemaakt. Die norm is namelijk gebaseerd op het belastbaar inkomen. Het besteedbaar inkomen is voor sommige huurders lager, bijvoorbeeld omdat ze te maken hebben met schuldhulpverlening of beslaglegging.’

Wanneer een huurder met een preventieprofiel de huur niet betaalt, zoeken incassomedewerkers van Woonconcept meteen in de eerste maand al contact. Meestal eerst met een telefoontje en daarna gaan ze op huisbezoek. Als tijdens dat bezoek blijkt dat er hulp nodig is, zoekt Woonconcept samenwerking met welzijnsorganisaties of de Gemeentelijke Kredietbank. Of de incassomedewerkers verwijzen de bewoner door naar bijvoorbeeld een budgetcoach.

De incassomedewerkers zoeken ook met andere huurders waarover zij zich zorgen maken al enkele dagen na het niet betalen van de huur persoonlijk contact. De resterende groep huurders die de twaalfde van de maand de huur niet betaald heeft, krijgt van Woonconcept een computergestuurd telefoontje. ‘Dat zijn er maandelijks gemiddeld 700, dus te veel om door onze incassomedewerkers zelf te laten bellen’, zegt Bouckaert. De belcomputer geeft huurders de mogelijkheid te kiezen voor een sms’je of doorverbinding met een incassomedewerker.

De incassomedewerkers van Woonconcept volgen ook trainingen samen met de vrijwilligers van Schuldhulpmaatje. Deze organisatie biedt mensen met geldzorgen gratis ondersteuning en hulp. Het is een van de manieren waarop de corporatie aansluiting zoekt met het bredere armoedebeleid in de gemeenten. 

Afname huisuitzettingen
De resultaten van de nieuwe manier van werken zijn positief. Behalve de rappe daling van de huurachterstand heeft de aanpak ook geleid tot een sterke afname van het aantal huisuitzettingen. Vanaf oktober 2016 tot april 2017 heeft Woonconcept geen huurders meer ontruimd door huurachterstand. De twee huisuitzettingen waar de corporatie in 2017 toe moest overgaan zijn het gevolg van drugs en overlast.