Proces

Staatssecretaris: In bepaalde gevallen huur inhouden op uitkering

Overheidspartijen stellen zich anders op als schuldeiser. De Belastingdienst en het Centraal Justieel Incassobureau (CJIB) houden meer rekening met omstandigheden van mensen met schulden. Dat zei staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken in een debat met de Tweede Kamer op 21 juni 2017 over het armoede- en schuldenbeleid. De staatssecretaris ondersteunt de mogelijkheid om de huur in bepaalde gevallen in te houden op de uitkering. Aedes bepleitte deze punten eerder in een brief aan de Tweede Kamer.

De gemeente Amsterdam houdt de huur in bepaalde gevallen al in op de uitkering, met goede resultaten. Aedes pleit ervoor dit in alle gemeenten toe te staan. De staatssecretaris ondersteunde dit voorstel.

Wat de Kamer en Aedes betreft kunnen overheidsinstanties meer doen. Ook zij moeten de beslagvrije voet respecteren. Dit is het deel van het inkomen waar schuldeisers niet aan mogen komen, zodat mensen met schulden voldoende geld overhouden om van te leven. Hetzelfde geldt voor het brede moratorium, een adempauze van een half jaar voor mensen die diep in de schulden zitten. Volgens Klijnsma houden de Belastingdienst en het CJIB hier sinds kort rekening mee. Zij maken onderscheid tussen mensen die niet willen en mensen die niet kunnen betalen. 

Beslagregister
Klijnsma wil overheidsorganisaties snel aansluiten op het beslagregister. Hierin moeten gerechtsdeurwaarders alle beslagen op inkomsten – zoals loon, uitkeringen en toeslagen – registreren. Dit draagt eraan bij dat mensen met schulden in hun levensonderhoud kunnen blijven voorzien.
 
Aanpak malafide incassobureaus
De staatssecretaris wil malafide incassobureaus aanpakken, wellicht komt er een verplicht overheidskeurmerk. En bureaus die ten onrechte incassokosten in rekening brengen, moeten daarvoor boetes krijgen. 
Om mensen met schulden in een vroeg stadium te bereiken, pleitte de SP voor een landelijke, telefonische schuldhulplijn. De staatssecretaris bespreekt dit met de VNG.
  
Kinderen in armoede
Alle Kamerleden vroegen aandacht voor kinderen die in armoede opgroeien. Waaronder de grote groep kinderen van werkende ouders. Klijnsma erkende dat het belangrijk is om deze kinderen in beeld te brengen. Naar verwachting zal de Kamer vragen om concreet beleid te maken om kinderarmoede aan te pakken.