Proces

Berekening beslagvrije voet eenvoudiger

De berekening van de zogeheten beslagvrije voet wordt eenvoudiger. De beslagvrije voet is het deel van het inkomen waar schuldeisers niet aan mogen komen zodat mensen met schulden geld overhouden om van te leven. Ook komt er een betere afstemming van de incassoactiviteiten van verschillende partijen die beslag leggen. De Tweede Kamer heeft het Wetsvoorstel Vereenvoudiging Beslagvrije Voet 16 februari aangenomen.

In het nieuwe systeem kan de beslagvrije voet aan de hand van de leefsituatie van de schuldenaar plus het inkomen worden vastgesteld. Het wetsvoorstel regelt dat deze gegevens uit bestaande registraties worden gehaald. De schuldenaar hoeft deze gegevens niet meer zelf aan te leveren, zoals nu nog het geval is.

Coördinerende deurwaarder
Verder komt er een betere afstemming van de beslagactiviteiten van de verschillende schuldenaars, zodat zij beter van elkaars incassoactiviteiten op de hoogte zijn. Daarvoor wordt onder andere een coördinerende deurwaarder geïntroduceerd.

Hogere woonlasten
Daarnaast bevat de derde nota van wijziging van het wetsvoorstel een uitbreiding voor mensen met hogere woonlasten dan binnen de beslagvrije voet is voorzien. Het is mogelijk om hier gedurende een termijn van twee maal zes maanden rekening mee te houden, zodat de schuldenaar zijn huur kan blijven betalen. Daarna wordt de schuldenaar geacht maatregelen te hebben genomen, door bijvoorbeeld een goedkopere woning te zoeken.

Aan deze procedure kan voor ernstige gevallen een adempauze van maximaal zes maanden vooraf gaan. De rechter kan op verzoek van de gemeente voor mensen die diep in de schulden zitten een moratorium vaststellen. Gedurende dat half jaar mogen deurwaarders, incassobureaus en de overheid geen beslag leggen op goederen, inkomen of uitkering. Zo heeft de schuldenaar kans om betalingsafspraken te maken. Naar verwachting treedt het moratorium op 1 maart 2017 in werking.

Aedes
Aedes heeft meerdere malen bij de Tweede Kamer bepleit voor een eenvoudigere en hogere beslagvrije voet. Het wetsvoorstel gaat nu naar de Eerste Kamer.