Maximering WOZ-punten in WWS uitgesteld

Minister Ollongren (BZK) heeft de Tweede Kamer laten weten het Besluit inzake maximering aandeel punten WOZ-waarde in woningwaardering uit te stellen tot 1 januari 2022.

Over het ontwerpbesluit tot wijziging van Bijlage I bij het Besluit huurprijzen woonruimte (maximering aandeel punten WOZ-waarde in woningwaardering) heeft de commissie voor Binnenlandse Zaken vragen gesteld. Op 8 juli 2021 zijn deze vragen en de antwoorden hierop besproken. De commissie voor Binnenlandse Zaken heeft de minister hierbij gevraagd het besluit uit te stellen. En daar geeft ze nu gehoor aan.

Na het zomerreces komt dit onderwerp terug in een tweeminutendebat.