Instrument

Nieuwe versie model huurovereenkomst zelfstandige woonruimten

Update

Het model huurovereenkomst voor zelfstandige woonruimten is aangepast. Aedes heeft samen met VBTM Advocaten de versie van juli 2017 geactualiseerd. Aanleiding waren uitspraken van het Hof van Justitie en de Hoge Raad over de rechtmatigheid van boetebedingen en discussies over de aansprakelijkheid van de verhuurder. 

Het opleggen van een boete en het vorderen van de winst uit onderhuur kan bij elkaar opgeteld volgens recente uitspraken oneerlijk zijn. In het nieuwe model algemene huurvoorwaarden is er daarom voor gekozen om de winstafdracht niet meer te vragen en het te laten bij een boete. De verhuurder kan namelijk daarnaast nog geleden schade vorderen. 

In de aangepaste model huurovereenkomst is het algemene boetebeding in de algemene voorwaarden niet meer van toepassing op de verhuurder. Door deze bepaling bleek het mogelijk dat de huurder van de verhuurder een boete kon eisen. Dat ging verder dan de aansprakelijkheid van de verhuurder op basis van het huurrecht en was ongewenst. 

Tot slot is toegevoegd dat de verhuurder niet aansprakelijk is voor schade veroorzaakt door een nieuw gebrek aan roerende zaken, zoals bijvoorbeeld het zonnescherm of een zonnecollector. De verhuurder blijft wel aansprakelijk als de schade is ontstaan door een gebrek dat door de verhuurder is veroorzaakt of al aanwezig en bekend was bij aanvang van de huur.