Instrumenten

Nieuwe versie model huurovereenkomst en algemene voorwaarden zelfstandige woonruimten

Er is een nieuwe versie beschikbaar van de model huurovereenkomst en algemene huurvoorwaarden voor zelfstandige woonruimten. Aedes heeft samen met VBTM Advocaten de versie van december 2014 geactualiseerd. De rol van woningcorporaties al warmteleverancier wordt bijvoorbeeld duidelijker in de voorwaarden benoemd.

De wijzigingen in de huurovereenkomst en algemene voorwaarden vloeien voort uit ontwikkelingen in rechtspraak. De woningcorporatie wordt in de modellen duidelijker benoemd als warmteleverancier in de voorwaarden. Overigens kan het zijn dat dit binnenkort wijzigt: de Kamer behandelt een wetsvoorstel waarin staat dat woningcorporaties niet langer onder de Warmtewet vallen.

De wijzigingen ten opzichte van de versie van december 2014 zijn grijs gearceerd.