Praktijk

Webapplicatie helpt bij passend toewijzen

Woningcorporatie Eigen Haard ontwikkelde een webapplicatie waarmee woningcorporaties makkelijk de inkomenstoets bij woningtoewijzing kunnen doorlopen. Eigen Haard hoopt dat ook andere corporaties het programma gaan gebruiken en wil het programma ook voor andere onderwerpen verder ontwikkelen.

Inkomenstoets
Vanaf 1 januari 2016 moeten toewijzingen van sociale huurwoningen - naast de EU-inkomensnorm - ook aan de passendheidsnorm voldoen. Dat betekent dat woningcorporaties bij elke toewijzing moeten controleren of de nieuwe huurder niet te veel verdient voor de woning én of diegene vanwege zijn of haar inkomen een woning uit het goedkoopste deel van de voorraad toegewezen moet krijgen. De corporatie moet bij de accountant kunnen aantonen dat alles correct getoetst is.

Het programma WIS*kit helpt daarbij. De applicatie vraagt stapsgewijs om gegevens over de woning, de gezinssamenstelling, het inkomen en eventuele bijzondere omstandigheden en helpt vervolgens bij het nemen van het toewijzingsbesluit. Er kan bij het toewijzen zowel vanuit de woning (huurprijs) worden geredeneerd als vanuit het inkomen van de nieuwe huurder.

Na het doorlopen genereert de applicatie een verklaring van het huishoudinkomen dat de nieuwe huurder kan ondertekenen en een document met onderbouwing over de toewijzing voor de accountantscontrole.

Verder ontwikkelen
‘We hebben het programma zo algemeen mogelijk gemaakt, zodat alle corporaties het kunnen gebruiken’, vertelt Marlies van den Berg, manager Verhuur bij Eigen Haard. WIS*kit werd uitgebreid getest door Eigen Haard, Stadgenoot en Rochdale en wordt inmiddels ook door andere corporaties gebruikt.

De applicatie is het resultaat van de ambitie van Eigen Haard om slimmer en goedkoper kennis te delen tussen woningcorporaties. Eigen Haard hoopt dat meer corporaties de applicatie gaan gebruiken en dat zij ook input geven voor verdere ontwikkeling. ‘Met onze gezamenlijke investering kunnen wij het systeem vervolgens verder ontwikkelen.’ Eigen Haard wil de WIS*kit op lange termijn ook voor andere onderwerpen beschikbaar maken, bijvoorbeeld woningruil of huisbewaring. Van den Berg: ‘Zo hoeft niet elke corporatie het zelf uit te vinden.’ Een demoversie van het programma staat hier. Corporaties kunnen met vragen terecht bij Marlies van den Berg (m.vandenberg2@eigenhaard.nl).

Passend toewijzen in Aedes-Magazine
Iedere woningcorporatie moet vanaf januari 2016 woningen passend toewijzen. Dat kan op verschillende manieren. In het januarinummer van Aedes-Magazine (verschijningsdatum 20 januari) komt een aantal corporaties aan het woord over de methode die zij toepassen.