Portaal wijst passend toe met ‘tweehurenbeleid’

Veel woningcorporaties bereiden zich nu voor op de passendheidstoets die per 1 januari 2016 ingaat. Corporaties moeten dan aan minstens 95 procent van de huurtoeslaggerechtigden een woning toewijzen met een huur onder de aftoppingsgrenzen (576 of 618 euro). Portaal doet dat door voor woningen boven de aftoppingsgrenzen twee huurprijzen te hanteren: de gewone huurprijs en een lagere huur voor mensen met recht op huurtoeslag, vertelt Nicole Jansen strategisch adviseur bij de corporatie.

Hoe werkt dat tweehurenbeleid precies?
‘We onderzochten twee scenario’s: gerichter toewijzen op inkomen, dus huurtoeslaggerechtigden woningen toewijzen onder de aftoppingsgrenzen en de rest van de huurders woningen boven die grens. En een scenario waarbij we twee huurprijzen hanteren: de gewone huur en een lagere voor mensen met recht op huurtoeslag. We kozen voor de laatste optie. De toewijzing blijft hiermee grotendeels hetzelfde: een woning krijg je op basis van je plek op de wachtlijst en je mag op alle woningen reageren waar je nu ook al op mag reageren. Alleen leggen wij voor huurtoeslaggerechtigden het verschil bij als zij een woning toegewezen krijgen boven de aftoppingsgrenzen.’

Waarom gaat Portaal op deze manier werken?
‘We vinden de betaalbaarheid voor al onze doelgroepen belangrijk. Mensen die net boven de huurtoeslaggrens zitten kunnen nu vaak al moeilijk rondkomen. Dat wordt erger als er voor hen alleen nog maar duurdere woningen overblijven omdat de goedkopere woningen naar mensen met een lager inkomen gaan. Daarnaast vinden we keuzevrijheid voor huurtoeslaggerechtigden belangrijk. We willen niet dat zij alleen aangewezen zijn op kleine woningen of bepaalde wijken. Een woning moet bij de gezinssituatie passen en daarom moeten ze ook kans maken op bijvoorbeeld een eengezinswoning. We vinden dit een logisch en fair systeem dat goed uit te leggen is aan alle huurders.’

Jullie leggen het verschil in huur bij, kan Portaal dat betalen?
‘Het kost behoorlijk wat geld. Gelukkig zijn wij financieel gezond en kunnen dit verschil nu betalen. Op middellange termijn willen we zorgen dat we vooral woningen onder de 618 euro bezitten. Dat gaan we doen door duurdere woningen te verkopen en door de verkoop van complexen met kleinere meergezinswoningen bijvoorbeeld te heroverwegen. Op langere termijn hopen we dat de overheid met regelgeving komt waardoor we eens in de zoveel tijd het inkomen van onze huurders kunnen toetsen om te kijken of ze nog terecht korting krijgen op hun huurprijs.’

Gaan andere corporaties in jullie werkgebied ook op deze manier werken?
‘Dat zou mooi zijn, maar uiteraard maakt elke corporatie haar eigen afweging. We zijn wel met elkaar in gesprek hierover. In ieder geval moeten we zorgen dat huurders begrijpen welke regels er gelden als ze een woning zoeken. In december gaan we proefdraaien met het tweehurenbeleid. We bekijken nu wat het in de praktijk betekent, bijvoorbeeld voor Woningnet. We willen adverteren met één prijs, maar ergens moet staan dat voor huurtoeslaggerechtigden de prijs maximaal een bepaald bedrag is.’

Lees ook vragen en antwoorden over passend toewijzen.