Passend toewijzen in de praktijk: FidesWonen

Sinds 1 januari 2016 moeten corporaties woningen passend toewijzen. De Zuid-Hollandse corporatie FidesWonen koos voor een versimpeling van de inkomensgrenzen voor woningtoewijzing en een gedeeltelijk tweehurenbeleid. Dit kost de corporatie geld, maar zo vallen er geen huurders buiten de boot.

Het grootste deel van de huurwoningen van FidesWonen (2.250 verhuureenheden) heeft een streefhuur onder de 586 euro. Dat betekent dat ze deze woningen passend kan toewijzen aan mensen met recht op huurtoeslag. De corporatie hanteert een tweehurenbeleid voor de woningen met een streefhuur boven de zogenoemde aftoppingsgrens – meestal nieuwbouwwoningen. Als FidesWonen zo’n woning toewijst aan huurders met een laag inkomen, omdat er geen passende woning beschikbaar is, verlaagt ze de huur voor de duur van dat contract.

Huurverlaging
De eerste helft van 2016 verhuurde FidesWonen circa 90 woningen. Om te voldoen aan de passendheidsnormen heeft de corporatie voor 12 huurders de huur verlaagd met circa 30 euro. Dit tweehurenbeleid kost de corporatie dus 360 euro per maand. Manager Wonen en Beheer Peter Klink vindt dat een zinvolle investering: ‘Met deze huurverlaging kun je een groep helpen die anders in de knel komt omdat er in het goedkoper segment geen geschikte woning voor ze beschikbaar is. Het kost ons gedurende een aantal jaar huurinkomsten; bij een volgende verhuring gaan we weer uit van de streefhuur.’

Ruimhartig toewijzen
Om de toewijzingsregels te vereenvoudigen heeft FidesWonen bovendien de inkomensgrenzen versimpeld: voor alle woningen met een huur tot 586 euro geldt een inkomensgrens tot 30.050 euro. Deze inkomensgrens vanuit de Huurtoeslagwet voor meerpersoonshuishoudens geldt bij FidesWonen dus ook voor eenpersoonshuishoudens. Klink: ‘De doelgroep van eenpersoonshuishoudens wordt steeds groter. Daarom kiezen we voor ruimhartiger toewijzen aan deze doelgroep.’

Niemand buiten de boot
Met dit uitgekiende systeem van woningtoewijzing en tweehurenbeleid valt er op Goeree-Overflakkee niemand buiten de boot, stelt Klink. Ouderen die minder verdienen dan 30.050 euro maar wel spaargeld hebben kunnen in de knel komen door het passend toewijzen. ‘Volgens de regels voor passend toewijzen mogen wij hen geen duurdere woning toewijzen omdat ze recht hebben op huurtoeslag. Terwijl ze soms genoeg spaargeld hebben en die toeslag niet nodig hebben.’ Soms verlaagt FidesWonen de huur van een seniorenwoning om deze groep toch een huis te kunnen bieden. ‘Dit is elke keer maatwerk’, zegt Klink.

Duurzaamheidsinvesteringen
Passend toewijzen kost FidesWonen geld. Vooral bij investeringen in duurzaamheid is het lastig. Klink: ‘Bij renovaties van D-label naar A-label of bij renovatie en nieuwbouw van nul-op-de-meterwoningen moeten we de streefhuur vrijwel altijd verlagen om de woningen passend te kunnen toewijzen. Terwijl juist die woningen energiezuiniger en dus betaalbaarder zijn voor huurders met de laagste inkomens.’

Passend toewijzen
Ontvangers van huurtoeslag mogen sinds dit jaar alleen nog de goedkopere woningen huren. De overheid wil voorkomen dat huishoudens met de laagste inkomens in te dure woningen terechtkomen. Daarom moeten minstens 95 procent van de woningen die corporaties aan de primaire doelgroep verhuren een huur hebben tot de aftoppingsgrenzen van de huurtoeslag (586,68 euro tot en met 628,76 euro).