Evenement

Aedes-dialoog: een leven lang passend wonen?

In hoeverre belemmeren huurders met een hoog inkomen en lage huur (goedkope scheefwoners) de doorstroming op de woningmarkt? Wat is het effect van een toename van kleinere huishoudens op de nieuwbouwopgave van corporaties? Zijn het gewenste of ongewenste ontwikkelingen van ‘passend wonen’? Aedes organiseert een interactieve dialoogsessie op 29 juni van 14.00 tot 17.00 uur om hierover samen met Aedes-leden in gesprek te gaan.

Passend wonen is naast passend toewijzen steeds vaker onderwerp van discussie. Daarom zet Aedes zowel in de strategische agenda als de vernieuwingsagenda in op passender wonen en bouwen. Dat betekent dat woningen in de toekomst beter moeten aansluiten bij de doelgroep zowel qua inkomen als huishoudensgrootte. 

Dat is nu lang niet altijd het geval. Ook zijn de mogelijkheden om goedkoop scheefwonen aan te pakken op dit moment beperkt en neemt ondertussen de druk van buitenaf toe. Zo stelde het onlangs verschenen interdepartementale beleidsonderzoek (IBO) sociale huur dat de ‘bijna 400.000 eenpersoonshuishoudens in een woning met tenminste vier kamers’ een ondoelmatigheid is.

Een leven lang passend wonen
Maar zijn er wel alternatieven voor deze kleine huishoudens? Zouden huishoudens niet moeten kunnen ‘groeien en krimpen’ in hun woning? En is goedkoop scheefwonen eigenlijk wel een probleem? Deze vragen zijn relevant voor het beleid van corporaties. Met één overkoepelende vraag als basis: in hoeverre wil je als corporatie dat huurders in een woning wonen die zo goed mogelijk bij hun situatie past? Niet alleen op het moment dat ze een woning krijgen toegewezen en de huurprijs past bij hun inkomen van dat moment. Maar ook tijdens de verschillende levensfasen van huurders met de daarbij gewenste functionele woninggrootte en huurprijs.

In gesprek
Aedes wil graag in gesprek met corporatiemedewerkers over functioneel en financieel passend wonen. De dialoogsessie is aan de ene kant gericht op het uitwisselen van meningen hierover. Aan de andere kant om te kijken waar de knelpunten zitten. Aedes wil de uitkomsten van de bijeenkomst gebruiken voor het bepalen van een koers en strategie op dit onderwerp. 

Voor wie?
De Aedes-dialoog is bestemd voor werknemers van woningcorporaties, die op strategisch niveau bezig zijn met dit onderwerp, zoals managers Wonen of beleidsadviseurs. Maar ook directeur-bestuurders of andere medewerkers die een relevante bijdrage kunnen leveren aan de discussie zijn welkom. 

Wanneer en waar?
De dialoogsessie is op donderdag 29 juni 2017 van 14.00 tot 17.00 uur, bij Portaal, Beneluxlaan 9, Utrecht.

Aanmelden 
Aedes-leden kunnen zich aanmelden via deze link.