Platform31 schetst varianten aanpassing huurtoeslag

Zonder huurtoeslag kan een deel van de huishoudens geen passende woning huren. Platform31 onderzocht ondoelmatigheden in het systeem van huurtoeslag en schetst verschillende varianten en de effecten daarvan in het rapport Overstag met de huurtoeslag, verbetervoorstellen voor de huurtoeslag.

19,5 procent van alle Nederlanders heeft recht op huurtoeslag. Van alle huurders is dat ongeveer de helft. Gemiddeld dekt de huurtoeslag 40 procent van de huurprijs. Zonder deze overheidsingreep kan een deel van de huishoudens geen woning of geen passende woning huren. Daarmee is de huurtoeslag het belangrijkste instrument van het Rijk voor de betaalbaarheid van het wonen. Platform31 bespreekt in haar rapport een aantal scenario’s voor aanpassing van het instrument en rekende die door.

Politieke discussie
Het rapport van Platform31 is bedoeld als input voor de politieke discussie over mogelijke hervorming van de huurtoeslag. Op dit moment loopt ook een dergelijk onderzoek van verschillende ministeries, een interdepartementaal beleidsonderzoek (IBO). Keuzes komen aan de orde in de volgende kabinetsperiode.

Huurtoeslag onmisbaar
Aedes is tegen bezuinigingen op de huurtoeslag, het instrument is onmisbaar voor huishoudens met een laag inkomen. Betaalbare huren zijn een gezamenlijke verantwoordelijkheid van het Rijk en woningcorporaties. Daarnaast heeft Aedes al meerder malen aangekaart dat de huurtoeslag telkens niet realistisch begroot wordt. Daardoor ontstaan er tekorten die niet gedekt kunnen worden binnen de begroting Wonen. De huurtoeslag kan daarom beter een plek krijgen in de begrotingen van de ministeries van SZW of Financiën.