Belastingdienst: Help huurders die recht hebben op huurtoeslag 2020

Sinds 1 januari 2020 komen meer huurders in aanmerking voor huurtoeslag. Dit komt door een wetswijziging waardoor de harde inkomensgrenzen voor huurtoeslag zijn vervallen. Veel huurders weten dit nog niet en lopen hierdoor huurtoeslag mis. Deze gemiste huurtoeslag kunnen ze nog met terugwerkende kracht ontvangen, maar dan moeten ze wel zelf actie ondernemen voor 1 september 2021.

Campagne Belastingdienst

Daarom wil de Belastingdienst Toeslagen deze huurders tussen juni en september alsnog bereiken. En daar kunnen woningcorporaties bij helpen. De Belastingdienst stelt allerlei communicatiematerialen beschikbaar in de Toolkit Stimuleren gebruik huurtoeslag 2020. De Belastingdienst benadert hierover ook direct corporaties.

De Toolkit bevat communicatiematerialen waarmee corporaties huurders kunnen informeren. Op dit moment is een artikel met bijbehorende visual en een infographic beschikbaar. De komende weken volgen er nieuwe artikelen en visuals. Het staat corporaties vrij om deze middelen aan te passen.

Meer informatie