Verhuurder niet aansprakelijk voor schade inkomensafhankelijke huur

Er circuleert een modelbrief waarin woningcorporaties door huurders aansprakelijk worden gesteld voor schade die zij hebben geleden door het betalen van inkomensafhankelijke huurverhogingen. De modelbrief is opgesteld door de Woonbond. In deze brief staat het verzoek de huurprijsverhogingen terug te draaien. Aedes adviseert daar niet op in te gaan.  

Eerder heeft de Raad van State vastgesteld dat de Belastingdienst over de periode 2013 tot en met 2015 geen inkomensgegevens aan verhuurders had mogen verstrekken. De Belastingdienst is veroordeeld om aan een huurder de geleden schade te vergoeden. Maar deze uitspraak betekent niet dat de verhuurder iets fout heeft gedaan en dus ook aansprakelijk is. Integendeel. 
In 2017 spande de Woonbond een rechtszaak aan tegen Woonstichting De Key uit Amsterdam. De rechter heeft daarin uitdrukkelijk bepaald dat de woningcorporatie terecht gebruik heeft gemaakt van de wettelijke mogelijkheid om inkomensgegevens bij de Belastingdienst op te vragen. De woningcorporatie hoeft daarom de huurverhoging niet terug te draaien en geen schadevergoeding te betalen. 

Zowel in de rechtszaak tegen de Belastingdienst als in de zaak tegen De Key is hoger beroep aangetekend. Aedes heeft er vertrouwen in dat ook in hoger beroep wordt beslist dat huurders geen schadevergoeding van de woningcorporaties kunnen vragen. Aedes adviseert daarom vooralsnog de aansprakelijkheidsbrieven voor kennisgeving aan te nemen. U hoeft er niet op te reageren.