Lobby

Tweede Kamer stemt in met modernisering Huurcommissie

Update

De Tweede Kamer stemde op 30 januari 2018 in met de modernisering van de Huurcommissie en de introductie van een verhuurderbijdrage. De Kamer gaf tijdens het debat op 24 januari 2018 aan in grote lijnen te kunnen instemmen met het wetsvoorstel en de nieuwe taken van de Huurcommissie. Voor wat betreft de financiering werd duidelijk dat deze voor het overgrote deel bij (grote) corporaties wordt neergelegd. 

Aedes had zich in een brief voorafgaand aan het debat tegen het financieringsvoorstel uitgesproken. Minister Ollongren van Wonen zei dat ze het vindt te billijken, maar zegde wel toe dat er bij een te hoge opbrengst in relatie tot de kosten van de Huurcommissie een verrekening plaats zal vinden met de bijdrage per woning het jaar erop. 

Vanuit de Woonbond was erop aangedrongen om de Huurcommissie ook open te stellen voor de vrijesectorhuurders en -verhuurders. Hiertoe dienden SP, GroenLinks en PvdA een amendement in, dat geen meerderheid haalde. De VVD stelde juist voor om alle particuliere verhuurders onder de Huurcommissie weg te halen om daarmee het middenhuursegment te stimuleren, maar stuitte daarbij op weerstand vanuit de Kamer en het kabinet. 

Minister
Het CDA wil alleen vrijesectorwoningen van corporaties onder de Huurcommissie brengen en zette daar stevig op in. De minister stuurt nog een brief met nadere duiding waarom ze dit amendement ontraadt. Haar belangrijkste argument is de rechtsongelijkheid die dan ontstaat met commerciële verhuurders. Met deze uitleg trok het CDA het amendement in. 

Andere wijzigingen die de Kamer voorstelt, zijn: 

  • Het al na drie keer kostendekkend moeten zijn van de leges in plaats van de vier keer uit het wetsvoorstel
  • Een stijging van de leges op basis van afgedane zaken tot drie jaar terug, in plaats van een jaar, zoals de minister voorstelde.  

De PvdA ten slotte wil de termijn voor de aanvangshuurtoets verlengen van zes maanden naar negen maanden of een jaar, maar ook dat voorstel haalde geen meerderheid.