Modelovereenkomsten tijdelijke verhuur beschikbaar

Update

Aedes en Platform31 ontwikkelden samen met VBTM Advocaten zes modelovereenkomsten die woningcorporaties kunnen gebruiken bij tijdelijke verhuur aan diverse doelgroepen. De modellen zijn hieronder te downloaden. Op 18 augustus organiseerde Platform31 en Aedes een masterclass tijdelijke verhuur. ‘Dit is een revolutie in het huurrecht’, zei Georgie Geurts van VBTM Advocaten.

De Eerste Kamer nam in april de Wet Doorstroming Huurmarkt aan. Daarin is onder andere geregeld dat woningcorporaties vanaf 1 juli 2016 tijdelijke huurcontracten mogen gebruiken. Corporaties mogen deze contracten aanbieden aan verschillende doelgroepen.

Aedes en Platform31 gaven VBTM Advocaten de opdracht zes modelovereenkomsten te maken die corporaties kunnen gebruiken bij tijdelijke verhuur. Een overzicht van de contracten:

1. Jongerencontract
2. Tijdelijke huurovereenkomst voor zelfstandige woningen voor maximaal twee jaar
3. Tijdelijke huurovereenkomst voor onzelfstandige woningen voor maximaal vijf jaar (bijvoorbeeld voor vergunninghouders)
4. Huurovereenkomst zelfstandige woonruimte
5. Huurovereenkomst voor grote gezinnen
6. Huurovereenkomst voor promovendi
7. Huurovereenkomst voor de tijdelijke verhuur van te koop staande huurwoningen

Meer weten over de tijdelijke contracten? Bekijk dan de vragen en antwoorden die Aedes opstelde (vanaf pagina 13). Of kijk op de website met informatie van de Rijksoverheid.