Wet- en Regelgeving

Blok tegen Airbnb in corporatiewoningen

Minister Blok vindt het niet logisch sociale huurwoningen te gebruiken voor toeristische verhuurdoeleinden als Airbnb. Hij vindt het daarom ‘niet passend’ als een woningcorporatie haar huurders daarvoor de mogelijkheden biedt.

De minister antwoordt dit op Kamervragen over de aankondiging van een experiment van woningcorporatie De Key in Amsterdam met het toestaan van Airbnb. Het is aan de toezichthouder (de Autoriteit woningcorporaties) te beoordelen of plannen voor toeristische verhuur in sociale huurwoningen passen binnen wet- en regelgeving, aldus Blok. Inmiddels heeft De Key overigens besloten het experiment niet door te laten gaan aangezien er te weinig draagvlak voor is.

Vijf vragen over wat wel en niet mag en hoe woningcorporaties omgaan met Airbnb.