Instrument

Aedes publiceert modelreglement sloop, renovatie en groot onderhoud

Aedes biedt woningcorporaties een modelreglement aan voor sloop, renovatie en groot onderhoud. De Woningwet verplicht corporaties om een dergelijk reglement vóór 1 januari 2017 op te stellen en daarbij overleg te voeren met huurdersorganisaties en de gemeenten. Dit modelreglement geeft de corporaties handvatten voor dit overleg.

Het modelreglement geeft een opsomming van de onderwerpen die in een sloopreglement geregeld kunnen worden en draagt per onderwerp ook suggesties aan. Bij het vaststellen van de uiteindelijke tekst van het reglement moet de corporatie rekening houden met de plaatselijke omstandigheden en met de input van de huurdersorganisatie en van de gemeente(n) waarin de corporatie werkzaam is.

Basisregels
Het modelreglement is een invulling op de wettelijke regels rond sloop, renovatie en groot onderhoud in het Burgerlijk Wetboek. Corporaties zijn niet verplicht om een uitgebreid reglement op te stellen, zij kunnen zich ook beperken tot de wettelijke basisregels. In het modelreglement is aangegeven wat die wettelijke basis is.

Het reglement is ontwikkeld door VBTM Advocaten in samenwerking met een aantal Aedes-leden.

- Reglement inzake sloop, renovatie en (groot) onderhoud, Aedes, juni 2016 (word-bestand)
- Reglement inzake sloop, renovatie en (groot) onderhoud, Aedes, juni 2016 (PDF)