Wet- en regelgeving

Aedes: ‘Financiering Huurcommissie hoort bij overheid’

Minister Blok wil dat woningcorporaties zo’n 6 miljoen euro gaan bijdragen aan de Huurcommissie. Het wetsvoorstel waarin dit is uitgewerkt stuurde hij op 16 januari 2017 naar de Tweede Kamer. Aedes, Woonbond, IVBN en Vastgoedbelang vinden dat de financiering thuishoort bij de overheid, dat lieten zij de Kamer in september al weten.

De Huurcommissie is wettelijk aangewezen als de instantie die zich buigt over geschillen in de sociale huursector. Nu financiert de overheid nog 90 procent van de kosten van de Huurcommissie. De minister wil echter dat de sociale verhuurders zelf gaan betalen voor de geschillenbeslechting. In totaal gaat het om een bedrag van 6 miljoen euro. De hoogte van de verhuurdersbijdrage wordt bepaald door het aantal woningen (met uitzondering van de eerste 50 woningen) van de verhuurder.

Ingewikkelde regelgeving
De minister vindt dat de veroorzaker van een geschil moet betalen. Hij ziet verhuurders echter onterecht als veroorzaker, dat staat in een brief van Aedes, de Woonbond, Vastgoed Belang en de vereniging van Institutionele Beleggers (IVBN) op 19 september aan de Tweede Kamer. De overheid veroorzaakt zelf veel geschillen door ingewikkelde wet- en regelgeving. Daarom is volledige financiering door de overheid van de Huurcommissie op zijn plaats. De onafhankelijkheid van de Huurcommissie is bovendien een groot goed, vinden corporaties en huurders. De volledige financiering door de overheid draagt bij aan die onafhankelijkheid.

Uitbreiding taken Huurcommissie
Het wetsvoorstel regelt verder dat de Huurcommissie straks niet alleen geschillen over huurprijzen en servicekosten kan behandelen, maar ook andere geschillen over door verhuurders geleverde producten en verrichte diensten. Deze taakuitbreiding geldt voor sociale huurwoningen van zowel woningcorporaties als particuliere verhuurders. De Huurcommissie zal geen geschillen behandelen die zo zwaar zijn dat ze leiden tot huisuitzetting, afsluiten van water, gas of elektra of als er sprake is van wanbetaling. De eigen (regionale)klachtencommissies van woningcorporaties mogen overigens blijven bestaan.

Bemiddeling
De Huurcommissie gaat bemiddelen tussen verhuurder en huurder, staat in het wetsvoorstel. Uit een pilot blijkt dat huurders en verhuurders graag op deze manier een geschil willen oplossen. Bemiddelen leidt tot een snellere oplossing en het helpt de relatie tussen huurder en verhuurder te verbeteren. Volgens de minister is bemiddeling ook vanuit financieel oogpunt aantrekkelijk: hij verwacht kortere en lichtere procedures. De partij die het geschil indient moet leges betalen, net als bij een reguliere klachtenprocedure. Dit bedrag krijgt die partij terug als een bemiddeling succesvol is afgerond.

Het wetsvoorstel regelt verder een aanpassing in het benoemen van zittingsleden van de Huurcommissie en van leden van de raad van advies. En de mogelijkheden worden ingeperkt om geschillen in te dienen waarin het om kleine bedragen gaan.

Proces
De minister hoopt dat de Tweede Kamer de wet vóór de verkiezingen van maart 2017 behandelt. Aedes blijft de komende tijd bij de Kamer onder de aandacht brengen dat de financiering van de Huurcommissie thuishoort bij de overheid.