Woonbond en Aedes: Sociaal Huurakkoord snel verwerken in huurbeleid

‘Wij rekenen erop dat u de afspraken tussen huurders en sociale verhuurders integraal voor 1 mei 2019 zult verwerken in het huur(prijs)beleid.’ Dat schrijven de Woonbond en Aedes in de brief aan minister Ollongren, waarmee ze haar het Sociaal Huurakkoord aanbieden.

In mei 2018 presenteerde minister Ollongren (Wonen) de Nationale woonagenda, die ook door de Woonbond en Aedes ondertekend werd. In de Woonagenda werden verhuurders en huurders opgeroepen om een nieuw Sociaal Huurakkoord te sluiten. Die oproep werd vanuit de Tweede Kamer ondersteund.

Sociaal Huurakkoord 2018
Inmiddels sloten de Woonbond en Aedes het Sociaal Huurakkoord 2018. Dat kwam met grote moeite tot stand, zo schrijven zij in de brief aan Ollongren. De betaalbaarheid voor huurders verslechterde in de afgelopen periode en de financiële mogelijkheden van corporaties zijn verre van rooskleurig. Het akkoord kwam er toch dankzij de bereidheid van huurders en corporaties om samen prioriteit te geven aan voldoende betaalbare sociale huurwoningen. Keerzijde is dat niet alle benodigde en gewenste investeringen van corporaties even snel of in de gewenste omvang mogelijk zullen zijn.

Verwerken in huurbeleid
Gezien het belang dat minister Ollongren hecht aan een nieuw Sociaal Huurakkoord rekenen de Woonbond en Aedes er op dat zij de afspraken tussen huurders en sociale verhuurders integraal voor 1 mei 2019 zal verwerken in het huur(prijs)beleid. ‘Alleen dan is het Sociaal Huurakkoord al in 2019 volledig in de praktijk uitvoerbaar’, zo stellen zij in de brief.