Wetsvoorstel tijdelijke huurkorting

Minister Ollongren (BZK) maakt tijdelijke huurkorting en huurgewenning mogelijk. Zij heeft hiervoor een wetsvoorstel aan de Tweede Kamer gestuurd. Aedes vindt het positief dat het wetsvoorstel verhuurders meer mogelijkheden biedt voor maatwerk. Zeker in deze coronacrisis is het van groot belang dat dit wetsvoorstel snel in werking kan treden om huurders met inkomensdaling snel en goed te helpen.

Het Wetsvoorstel tijdelijke huurkorting maakt het mogelijk om de huurprijs van een zelfstandige woning tijdelijk te bevriezen of te verlagen voor huurders die daarom vragen, bijvoorbeeld als gevolg van inkomensverlies. Zo kunnen wooningcorporaties maatwerk leveren aan mensen die tijdelijk minder inkomen hebben of willen doorstromen naar een meer passende woning. Deze huurkorting geldt voor een periode van een maand tot maximaal drie jaar. Alleen de huurder kan de tijdelijke huurkorting aanvragen. De verhuurder beslist over dit verzoek en maakt afspraken met de huurder over de voorwaarden.

Afspraken

De verhuurder kan bijvoorbeeld afspreken met de huurder dat de huurprijs na de kortingsperiode weer teruggaat naar de oorspronkelijke huurprijs. Hier kan een eventuele huurverhoging uit de kortingsperiode bovenop komen. Dit is nieuw. Want op dit moment kan alleen een permanente huurbevriezing of huurverlaging worden afgesproken die op een later moment niet ‘versneld’ terug kan naar de oorspronkelijke huurprijs.

Aedes raadt corporaties en huurdersorganisaties aan af te spreken wanneer een huurder een verzoek tot tijdelijke huurkorting kan doen. Dit kan vanwege het maatwerk tijdens de coronacrisis, maar ook in situaties waarin de inkomensdaling naar verwachting langer duurt.

Wanneer er voor meer dan drie jaar een huurkorting nodig is, kan de corporatie beslissen om deze korting permanent te maken. Dit betekent dat de huurprijs niet meer mag worden teruggebracht naar de oorspronkelijke huur (inclusief eventuele huuraanpassingen in die periode). De corporatie kan ook met de huurder kijken of er een woning beschikbaar is die qua huurprijs beter past bij het inkomen.

Huurgewenning

Het wetsvoorstel maakt ook huurgewenning mogelijk voor maximaal drie jaar. Dit kan op initiatief van de huurder of verhuurder. Bij een nieuwe verhuring is de huurprijs tijdelijk lager om vervolgens (stapsgewijs) naar de eigenlijke huurprijs te gaan. Dit draagt bij aan een betere doorstroming van ouderen die wellicht kleiner willen wonen of jongeren die aan hun wooncarrière beginnen.

De behandeling van het wetsvoorstel in de Tweede Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken staat gepland op 3 september 2020.