Lobby

Wel of niet dit jaar al huurbevriezing of -verlaging?

In het Sociaal Huurakkoord dat Woonbond en Aedes eind 2018 staan afspraken over huishoudens die relatief te duur wonen. Over het huurbeleid  in 2019 voor deze zogenaamde dure scheefwoners is onduidelijkheid ontstaan. Wat staat hierover in het Sociaal Huurakkoord en wat zijn de mogelijkheden voor 2019?

In het Sociaal Huurakkoord staat het volgende over dure scheefwoners:

  • Dure scheefwoners die recht hebben op huurtoeslag en met een huur boven de aftoppingsgrens kunnen 0 procent huurverhoging aanvragen bij hun corporatie;
  • Dure scheefwoners met een huur boven de liberalisatiegrens kunnen 0 procent huurverhoging aanvragen als ze een inkomen hebben onder de DAEB-grens; hebben ze een inkomen onder de huurtoeslaggrens, dan kunnen ze huurkorting aanvragen tot 1 euro onder de liberalisatiegrens.

De tijdelijke huurkorting moet jaarlijks worden aangevraagd. Stijgt je inkomen boven de huurtoeslaggrens (respectievelijk boven de DAEB-grens), dan raak je de tijdelijke huurkorting weer kwijt.

Wetswijziging
In september 2018 bleek dat de door de Woonbond en Aedes voorgestane invulling vooralsnog wettelijk niet mogelijk is. Daarom is de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties verzocht om een wetswijziging door te voeren, waarbij een tijdelijke huurkorting wél mogelijk wordt gemaakt.

Minister Ollongren geeft aan dat verhuurders huren mogen bevriezen of verlagen als zij dat voor bepaalde huishoudens wenselijk vinden. Maar dat het inderdaad wettelijk nu niet mogelijk is om daarna, als het inkomen gestegen is na langere huurbevriezing of huurverlaging, de huur weer in één keer verhogen naar het oude niveau of het niveau zonder huurbevriezingen.

De minister heeft inmiddels de Kamer laten weten dit te willen onderzoeken waarbij dit vanaf 1 juli 2020 mogelijk zou kunnen worden. Wij schatten op dit moment in dat dit daadwerkelijk wordt gerealiseerd.

Overgangsjaar
Voor 2019 geldt dus een overgangsjaar, wat de uitvoering er niet eenvoudiger op maakt. Sommige corporaties, onder meer in de gemeenten Utrecht en Rotterdam, hebben al ervaring met een eigen regeling om de woonlasten voor dure scheefwoners te beperken. Als de lokale partijen (corporaties, huurders, gemeenten) het daarover eens zijn, kunnen die regelingen gewoon worden doorgezet om de uitvoering zo eenvoudig mogelijk te houden.

Voor de corporaties die nog geen regeling voor dure scheefwoners hebben, geldt om indien mogelijk in de geest van het Sociaal Huurakkoord te handelen binnen de huidige wettelijke mogelijkheden.

Kenniscentrum
Aedes en de Woonbond richten een gezamenlijk kenniscentrum in om uitvoeringsproblemen zo snel mogelijk te kunnen oplossen.

Meer informatie: