Nieuws

Sociaal Huurakkoord: internetconsultatie BZK over huursom

Update

Het wetstraject is gestart om de afspraken uit het Sociaal Huurakkoord in 2020 van kracht te laten zijn. Daarvoor worden twee wetsvoorstellen gemaakt. Het eerste wetsvoorstel gaat over de aanpassing van de definitie van de huursom (maximaal gemiddelde huurverhoging). Via een internetconsultatie konden corporaties en andere partijen tot 26 april 2019 op dit eerste voorstel reageren. Reageren is inmiddels niet meer mogelijk.

In het eerste wetsvoorstel staat onder andere dat de huuropbrengsten uit huuraanpassingen bij nieuwe verhuringen niet meer meetellen in de huursom. Daarnaast beschrijft het voorstel hoe corporaties een eventuele extra bandbreedte van maximaal 1 procent bovenop de huursom kunnen afspreken bij een tekort aan investeringsruimte. Het doel is dat dit wetsvoorstel per 1 januari 2020 in werking treedt.

Het tweede wetsvoorstel maakt de minister later bekend. Dat zal vooral gaan over de huurverhoging per 1 juli 2020, inclusief de keuzemogelijkheid voor inkomensafhankelijke huurverhoging.

Huurbevriezing
Minister Ollongren gaat in haar aankondiging van de internetconsultatie ook in op de huurbevriezing of huurverlaging die in het Sociaal Huurakkoord is afgesproken. Ze geeft aan dat verhuurders huren mogen bevriezen of verlagen als zij dat voor bepaalde huishoudens wenselijk vinden. Maar wettelijk is het nu niet mogelijk om daarna, als het inkomen gestegen is na langere huurbevriezing of huurverlaging, de huur weer in één keer verhogen naar het oude niveau of het niveau zonder huurbevriezingen.

Ollongren bekijkt de noodzaak voor een regeling voor tijdelijke huurkorting en informeert de Tweede Kamer daarover later dit jaar.