Oproep: schrijf een essay over betaalbaar huren

Hoe kijkt de corporatiesector in 2021 naar betaalbaar huren? Hoe zien we de rolverdeling tussen corporaties, overheid en andere partijen? Aedes organiseert daarover in oktober een debat binnen de vereniging. Als voorbereiding roepen we mensen op een essay te schrijven over hun visie op betaalbaar huren en wonen. Zowel mensen van binnen als buiten de corporatiesector kunnen een essay inzenden. 

Aedes voerde in 2014 binnen de vereniging discussie over haar visie op betaalbaarheid en de rol van corporaties. Die kreeg haar beslag in de langetermijnvisie van Aedes en de Aedes-agenda. Maar ontwikkelingen en het denken staan niet stil. Daarom houdt Aedes op 13 oktober weer een verenigingsdebat over haar visie op betaalbaarheid voor de lange termijn. Meld je aan voor het debat.

Essays als input voor discussie

Aedes wil als voorbereiding op het debat ideeën en visies van binnen en buiten de sector verzamelen. Hoe kijken betrokkenen en deskundigen naar het ideale beleid? Wat zien zij als de beste rolverdeling tussen corporaties, overheid, huurders en andere stakeholders (gemeenten, maatschappelijke organisaties)?  Waar begint ieders verantwoordelijkheid en waar houdt die op? Welke gevolgen hebben keuzes voor beleid op de korte en lange termijn? We verwachten geen compleet uitgewerkte analyses en beleidsopties, maar juist kernachtige visies op betaalbaarheid en woningcorporaties.

Wat, wie, wanneer?

  • Het debat in oktober is een debat binnen Aedes. De oproep om een essay in te sturen is vooral bedoeld voor directeur-bestuurders van corporaties en medewerkers die zich binnen hun corporatie op strategisch vlak bezighouden met betaalbaarheid. Maar we nodigen ook externen uit een essay in te sturen.
  • We gebruiken de essays voor de voorbereiding van het debat op 13 oktober. Mogelijk nodigen we enkele essayschrijvers uit om tijdens het debat hun visie toe te lichten. Sowieso nodigen we alle schrijvers uit voor het debat, ook externen.
  • Schrijf een essay van ongeveer 2 pagina’s. U kunt zelf een essay schrijven, maar we juichen het ook toe als duo’s of meer mensen samen een essay schrijven. Zeker als zij verschillende ideeën hebben. Kunnen die samen komen in één visie?

Wilt u een essay schrijven?

Laat dat dan uiterlijk 20 augustus weten, inclusief de hoofdlijnen ervan. Dit kan via [email protected]. We verwachten het essay uiterlijk vrijdag 10 september via hetzelfde e-mailadres.