Norder: ‘Elke euro van corporaties gaat naar volkshuisvesting’

Woningcorporaties zijn maatschappelijke ondernemingen, ze maken geen winst. Zij verhuren woningen vaak beneden de marktprijs aan mensen die niet zelfstandig in hun huisvesting kunnen voorzien. De Woonbond startte op 2 maart 2018 een actie voor verlaging van de huren, met een onmogelijke eis om de huren 10 procent te verlagen. Corporaties matigen hun huren al zo veel mogelijk en zetten hun geld in voor hun maatschappelijke taak. ‘Elke euro gaat naar de volkshuisvesting’, zegt Aedes-voorzitter Marnix Norder.

Corporaties staan er financieel goed voor en kunnen daardoor de komende jaren meer huizen bouwen, renoveren en verduurzamen. Zo kunnen ook mensen die meer moeite hebben met rondkomen prettig wonen. Dat doen corporaties in goed overleg met de huurdersorganisaties en gemeenten. Samen kiezen ze waar ze hun geld aan uitgeven. 

Het ministerie van BZK maakt ieder jaar bekend hoeveel geld corporaties nog kunnen investeren bovenop hun vastgestelde plannen (de zogeheten Indicatieve Bestedingsruimte Woningcorporaties). Als corporaties al dat geld zouden gebruiken voor huurverlaging, is op papier een verlaging van zo’n 4,5 procent mogelijk. Maar dan blijft er geen geld over om meer nieuwe woningen bij te bouwen en te verduurzamen.  

Ambities
Woningcorporaties willen 34.000 woningen per jaar bijbouwen, in 2021 gemiddeld energielabel B voor hun woningbezit en waar mogelijk huren verder matigen. Niet alles kan tegelijk en de regionale verschillen zijn groot. Vooral corporaties in grote steden kunnen minder doen, blijkt ook uit het rapport van WSW van februari 2018. 

Minister Ollongren van BZK zei op 6 maart 2018 tijdens het Vragenuurtje in de Tweede Kamer dat elke euro die binnenkomt bij woningcorporaties terug moet naar de huursector. De minister gaat in overleg met gemeenten en de corporatiesector om ervoor te zorgen dat ze tempo maken met de investeringen. 

Sociaal Huurakkoord
Aedes maakt zich zorgen over het feit dat steeds meer huurders moeite hebben om maandelijks rond te komen. Samen met de Woonbond is het Sociaal Huurakkoord gesloten om de betaalbaarheid voor huurders te garanderen. Vorig jaar matigden woningcorporaties de huren verder. Zo bleek uit de Corporatiemonitor Huurbeleid 2017 van Aedes.

Gemeenten
Volgens Jop Fackeldey, voorzitter fysieke pijler van de 40 grootste gemeenten van Nederland, mist Woonbonddirecteur Ronald Paping de boot door de corporaties aan te spreken met zijn oproep tot 10 procent huurverlaging. ‘Sinds de nieuwe Woningwet worden prestatieafspraken gemaakt tussen corporaties, gemeenten en huurders. Hij spreekt dus zichzelf aan, de corporaties en de gemeenten’, schrijft hij in zijn blog. 

Bijzonder hoogleraar Woningmarkt aan de Universiteit van Amsterdam, Johan Conijn, vindt de oproep van de Woonbond ‘een misleidende voorstelling van zaken’. ‘Voor alle corporaties is er 660 miljoen euro beschikbaar om de huren te verlagen. Dat is geen 10 procent, maar 4,5 procent huurverlaging. Bij sommige corporaties is er geen enkele ruimte; bij andere wat meer… Als corporaties de financiële ruimte zouden gebruiken voor huurverlaging, is er geen ruimte meer voor investeringen’, aldus Conijn op 7 maart 2018 op de site van het Vastgoedjournaal (voor abonnees).