Publicaties

Inkomens- en huurprijsgrenzen 2018

Update

Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft de inkomens- en huurprijsgrenzen voor 2018 bekendgemaakt. Een overzicht van de belangrijkste punten hebben we op een rij gezet. Meer informatie vindt u in de circulaire. Inmiddels is op 1 februari 2018 ook de circulaire met het Huurprijsbeleid voor de periode 1 januari 2018 tot en met 30 juni 2019 verschenen.

Huurtoeslag

  • De pensioengerechtigde leeftijd gaat sinds 2013 stapsgewijs omhoog. Dat heeft gevolgen voor de leeftijd waarop huurtoeslagontvangers te maken krijgen met de regeling voor gepensioneerden. In 2018 is die leeftijd 66 jaar.
  • Het maximale inkomen waarop een huishouden nog in aanmerking kan komen voor huurtoeslag is verhoogd. Dat inkomen is afhankelijk van de grootte van het huishouden en de leeftijd. De bedragen voor 2018 zijn:
Eenpersoons: 22.400 euro
Meerpersoons:  30.400 euro
Eenpersoons-ouderen: 22.375 euro
Meerpersoons-ouderen: 30.400 euro


Toewijzingsgrens

  • Woningcorporaties moeten ten minste 90 procent van de vrijkomende sociale huurwoningen toewijzen aan mensen met een inkomen tot 41.056 euro. 
  • Per 1 januari 2018 moet ten minste 80 procent van de vrijkomende sociale huurwoningen gaan naar huishoudens met een inkomen tot 36.798 euro. 

Liberalisatiegrens en aftoppingsgrenzen

  • De liberalisatiegrens (de grens die bepaalt of een woning in de sociale of vrije sector valt) ligt net als voorgaande jaren op 710,68 euro. 
  • Dit bedrag is ook de maximale huurgrens om in aanmerking te komen voor huurtoeslag. 
  • Voor jongeren onder 23 jaar mag de maandhuur in 2018 maximaal 417,34 euro zijn om huurtoeslag te kunnen krijgen. In 2017 was dat 414,02 euro.
  • Is de huur hoger dan 417,34 euro? Dan hangt het af van de leeftijd en huishoudenssamenstelling van een huurtoeslagontvanger wat hij boven dat bedrag nog vergoed krijgt. Daarbij hanteert de overheid de zogenaamde aftoppingsgrenzen. De lage aftoppingsgrens voor een- en tweepersoonshuishoudens bedraagt 597,30 euro per 2018 (was 592,55 euro in 2017). De hoge aftoppingsgrens voor drie- of meerpersoonshuishoudens wordt 640,14 euro (was 635,05 euro in 2017).

Meer informatie
Meer over de huurtoeslag en toewijzing van sociale huurwoningen per 1 januari 2018 staat in de jaarlijkse circulaire (13 november 2017).