FAQ

Huurbeleid: veelgestelde vragen en antwoorden

Update

Aedes heeft veelgestelde vragen en antwoorden over het huurbeleid op een rij gezet. Hierin vindt u het antwoord op vragen over:
- de huurverhoging 2017
- de huursombenadering
- de huishoudverklaringen
- bezwaar tegen de inkomensafhankelijke huurverhoging
- de huurverlaging
- het woningwaarderingsstelsel
- tijdelijke contracten