FAQ

Huurbeleid: veelgestelde vragen en antwoorden

Update

Aedes heeft veelgestelde vragen en antwoorden over het huurbeleid op een rij gezet. Hierin vindt u het antwoord op vragen over:

  • de huurverhoging 
  • de huursombenadering
  • de huishoudverklaringen
  • bezwaar tegen de inkomensafhankelijke huurverhoging
  • de huurverlaging
  • het woningwaarderingsstelsel
  • tijdelijke contracten.