Wet- en Regelgeving

Hoogte verhuiskostenvergoeding per februari 2018

Update

De minimale verhuiskostenvergoeding is met ingang van 16 februari 2018 verhoogd naar 5.993 euro. Huurders krijgen deze vergoeding als ze moeten verhuizen vanwege sloop of ingrijpende renovatie.

Vergoeding bij sloop of renovatie
Verhuurders zijn verplicht om deze verhuiskostenvergoeding te betalen aan huurders van zelfstandige woningen, woonwagens en standplaatsen. Deze regeling geldt zowel bij renovatie waarbij het huurcontract doorloopt als bij renovatie of sloop waarbij het huurcontract eindigt.

Jaarlijkse aanpassing
De verhuiskostenregeling is in 2010 opgenomen in het Burgerlijk Wetboek. De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties past jaarlijks het minimumbedrag aan.
Het nieuwe bedrag is van toepassing op huurders die vanaf 16 februari 2018 verhuizen. Bij een verhuizing in de periode 28 februari 2017 – 15 februari 2018 gold een minimumvergoeding van 5.910 euro. Op de website van de Rijksoverheid staat wanneer huurders recht hebben op een verhuiskostenvergoeding.