Lokale Monitor Wonen: woonlasten huurders particuliere sector hoger dan sociale sector

Een huurder van een corporatiewoning is gemiddeld een derde (33 procent) van zijn inkomen kwijt aan woonlasten (huur, energie en lokale belastingen). Huishoudens in de particuliere huursector geven een groter deel van hun inkomen uit, namelijk 37 procent. Dat blijkt uit de tweede editie van de Lokale Monitor Wonen die op 15 juni 2017 is gepubliceerd. Voor het eerst zijn hierin ook cijfers over de particuliere huursector opgenomen.

Aanbod corporatiewoningen
Het aantal corporatiewoningen dat beschikbaar is voor huurders die huurtoeslag ontvangen nam af. Dit komt door een toename van het aantal huishoudens in die doelgroep en een afname van het aantal corporatiewoningen met een huur tot 618 euro. 

Woonlasten
In de corporatiesector gaven huurders in 2015 een groter deel van hun inkomen uit aan huur dan in 2014. Dit komt door een daling van het besteedbaar inkomen en een stijging van de huurprijzen. De gemiddelde huurquote (huur verminderd met huurtoeslag als percentage van het inkomen) van huishoudens in corporatiewoningen was 22,5 procent in 2014 en 23,6 procent in 2015. 
Het percentage huishoudens in een corporatiewoning met een betaalrisico nam in 2015 dan ook licht toe. Van een betaalrisico is sprake als het besteedbaar inkomen te laag is om alle noodzakelijke uitgaven te dekken. In 2014 had 14 procent van de huishoudens in een corporatiewoning een betaalrisico, in 2015 was dit 14,8 procent.

Huurquotes
Verhoudingsgewijs geven huishoudens in particuliere huurwoningen een groter deel van hun inkomen uit aan huur- en woonlasten dan huishoudens in een corporatiewoning. In 2015 bedroegen de gemiddelde woonlasten in de corporatiesector 580 euro (gemiddelde huurquote 33 procent), in de particuliere sector was dit 815 euro (huurquote 37 procent).

Scheefwonen
Het aandeel dure scheefwoners (huurders huren relatief duur voor hun inkomen) én goedkope scheefwoners (huurders huren relatief goedkoop voor hun inkomen) ligt een stuk hoger in de particuliere huursector. In 2015 woonde 12,9 procent van de huishoudens in een corporatiewoning duur scheef, ten opzichte van 19,6 procent in een particuliere huurwoning. Voor goedkoop scheefwonen lagen die percentages op 13,7 procent (corporatiewoningen) en 15,3 procent (particuliere huurwoningen). 

Het goedkoop scheefwonen in de corporatiesector nam licht af: van 14,4 procent in 2014 naar 13,7 procent in 2015. Het duur scheefwonen in de corporatiesector nam iets toe: van 12,0 procent in 2014 naar 12,9 procent in 2015.