Huurverhoging woningcorporaties houdt gelijke tred met inflatie

Woningcorporaties houden ook in 2018 de huur voor mensen met de laagste inkomens betaalbaar, blijkt uit nieuwe CBS-cijfers. De huurverhoging voor zittende huurders houdt gelijke tred met de inflatie.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek publiceerde woensdag 5 september 2018 de jaarlijkse cijfers over woninghuren. Deze cijfers laten zien dat corporaties de huren matigen. De gemiddelde huurstijging voor zittende huurders bleef beperkt tot op of onder het inflatiepercentage van 1,4 procent. Als nieuwe verhuringen worden meegerekend, komt de gemiddelde huurstijging uit op 1,7 procent. Daarmee stegen de huren 0,7 procent minder dan de huren zouden mogen stijgen op basis van het huurbeleid van het kabinet (2,4 procent).
 
Belasting
Corporaties willen ook de komende jaren huren betaalbaar houden, maar daarnaast willen ze meer woningen bouwen én huizen energiezuinig en duurzaam maken. Doordat het kabinet corporaties – en dus huurders – steeds meer belasting oplegt, staan deze taken onder druk. Aedes-voorzitter Marnix Norder: ‘Wij werken hard aan al deze opgaven, maar niet alles kan tegelijk en zeker niet over de rug van onze huurders. Voldoende betaalbare huurwoningen, dat staat bij ons altijd op 1.’
 
Vrije sector
Commerciële verhuurders verhoogden de huren met maar liefst 3 procent. ‘De politieagent, leerkracht en verpleegkundige zijn de dupe, want zij betalen de hoofdprijs. Terwijl juist deze groep schreeuwt om een betaalbare huurwoning in de vrije sector’, aldus Norder. Voor sociale huur komen deze huurders niet in aanmerking en een koopwoning is voor hen vaak te duur.
 
Uit een enquête van Aedes in mei 2018 bleek al dat woningcorporaties de huren dit jaar zouden matigen.