Stadgenoot verstrekt eerste 50 jongerencontracten

Woningcorporatie Stadgenoot verstrekt op 1 juli de eerste 50 jongerencontracten aan huurders tussen de 18 en 28 jaar. Op die dag treedt de Wet Doorstroming Huurmarkt in werking die dat mogelijk maakt. De jongerencontracten moeten zorgen voor een betere doorstroming.

‘We zien al een tijdje dat jongeren lastig een huis krijgen’, vertelt Niels van Schaik, adviseur Wonen bij Stadgenoot. ‘De wachtlijst in Amsterdam is gemiddeld acht jaar. Dus een 18-jarige die zich inschrijft heeft meestal pas een woning als hij halverwege de 20 is.’ Jongerencontracten moeten dit probleem oplossen. Jongeren tussen de 18 en 28 kunnen vanaf 1 juli na een korte wachttijd een woning krijgen voor maximaal vijf jaar, een gevolg van een initiatiefwetsvoorstel dat de ChristenUnie indiende.

Inschrijfduur behouden
‘Jongerencontracten zijn een goed middel tegen scheefwonen’, zegt Van Schaik. ‘Eerder zagen we dat huurders weleens te lang in een jongerenwoning bleven terwijl ze daar de leeftijd en het inkomen niet meer naar hadden. Met de nieuwe contracten behouden jongeren hun inschrijfduur en kunnen daardoor makkelijk doorstromen naar een andere woning. Juist in die leeftijd ontwikkelt het inkomen zich het meest. Na vijf jaar heeft de huurder misschien wel een partner die ook werkt en kan daardoor huren in de vrije sector of zelfs een huis kopen. En als een huurder een inkomen onder de toewijzingsgrens heeft, dan is zijn inschrijfduur na vijf jaar extra opbouwen voldoende om door te stromen naar een andere woning.’

Meer kans op woningmarkt
In een pilot deed Stadgenoot sinds 2010 al goede ervaringen op met jongerencontracten en pleitte op basis daarvan bij de Tweede Kamer voor een wettelijke verankering. De corporatie is blij dat dit nu is gelukt. ‘Jongeren krijgen op deze manier meer kansen op de woningmarkt.’ Jongeren zelf zijn er ook blij mee, merkt Van Schaik vanuit de pilot. ‘Ze kunnen nu tenminste wonen zolang ze wachten op een andere, grotere woning. Bovendien is het grootste deel van de huurders al doorgestroomd voordat de contractperiode erop zit.’

500 contracten per jaar
Stadgenoot verwacht op termijn zo’n 500 van deze contracten op jaarbasis te kunnen verstrekken. Het gaat dan om één- of tweekamerwoningen, kleiner dan 50 vierkante meter. Van Schaik: ‘We hebben hiervoor jongerenwoningen beschikbaar. Daarnaast gaan we een aantal reguliere woningen die vrijkomen labelen als jongerenwoningen en bouwen we woningen bij. Wel moeten we oppassen dat we geen overaanbod creëren. En dat we jongeren niet bevoordelen tegenover anderen.’ Al verwacht Van Schaik niet dat dit laatste zal gebeuren: ’Reguliere huurders krijgen het alleen maar makkelijker omdat er meer woningen overblijven en meer jongeren doorstromen naar woningen buiten de sociale sector.

Aedes en Platform31 ontwikkelden samen met VBTM Advocaten zes modelovereenkomsten die woningcorporaties kunnen gebruiken bij tijdelijke verhuur aan diverse doelgroepen, zoals jongeren. De modelovereenkomsten zijn hier te downloaden.