Aedes: ‘Bezuinig niet op de huurtoeslag’

Steeds meer mensen zijn aangewezen op een sociale huurwoning en het gemiddeld inkomen van huurders is gedaald. Aedes vindt het daarom onbegrijpelijk dat het kabinet van plan is om te bezuinigen op de huurtoeslag.

Betaalbare huren
Corporaties en huurders hebben in het sociaal huurakkoord afgesproken de huren te matigen om wonen voor de laagste inkomens betaalbaar te houden. ‘Tegelijkertijd wil het kabinet bezuinigen op de huurtoeslag. Terwijl datzelfde kabinet een huurdersbelasting, de verhuurdersheffing, heeft ingevoerd en daarmee huurstijgingen op de koop toe heeft genomen. Dat merken huurders natuurlijk in hun portemonnee’, aldus Aedes-voorzitter Marc Calon.

Steeds meer huurders ontvangen huurtoeslag, de aanspraak op de huurtoeslag zal de komende jaren niet afnemen, verwacht Aedes. Toch wil het kabinet in 2017 een kwart miljard euro bezuinigen. In 2015 was het totaalbedrag aan huurtoeslag 3,6 miljard euro.

Realistisch begroten
Volgens Aedes wordt er niet realistisch begroot. Aedes heeft dit probleem al meerdere malen aangekaart. Uit het financieel jaarverslag van de Rijksoverheid blijkt dat er vorig jaar opnieuw meer is uitgegeven aan huurtoeslag: 333 miljoen euro. Deze overschrijding zag het kabinet gedurende het jaar al aankomen. Tekorten kunnen niet worden gedekt binnen de begroting Wonen. De huurtoeslag kan daarom beter worden opgenomen in de begrotingen van SZW of Financiën.