Aedes kaart onduidelijkheid Aw aan over tijdelijke huurkorting

Aedes heeft de onduidelijkheid over de brief van de Autoriteit woningcorporaties (Aw) over huurkorting aangekaart bij het ministerie van BZK en bij de Aw. De verwarring ontstond doordat de Aw alsnog toestond dat woningcorporatie Zeeuwland haar huurders een eenmalige huurkorting van 170 euro geeft. De Aw benadrukte wel dat dit een uitzondering is: woningcorporaties mogen hun huurders geen tijdelijke huurkorting geven.

Aedes ontvangt veel vragen van leden over de brief en verzoekt het ministerie en de Aw dan ook om op korte termijn helderheid te verschaffen. Aedes vindt dat tijdelijke huurkortingen ook in de toekomst mogelijk moeten blijven. Zeker in situaties waar het inkomen van huurders is gedaald en bij jongeren onder de 23 jaar, voor wie de huurtoeslag ontoereikend is, hanteren corporaties al enige jaren vormen van huurkorting of huurgewenning. 

De Aw lijkt vast te houden aan een rigide interpretatie van de Woningwet en stelt dat tijdelijke huurkortingen niet mogelijk zouden zijn. Dit gaat volgens Aedes in tegen het belang van huurders die van corporaties mogen verwachten dat zij betaalbare woningen kunnen verhuren, passend bij het budget dat huurders aan wonen kunnen besteden. Zo geldt voor jongeren onder de 23 jaar dat zij onvoldoende huurtoeslag ontvangen om een huurprijs boven de kwaliteitskortingsgrens van 414 euro te kunnen betalen. Om die reden kunnen zij tijdelijk een huurkorting tot deze huurprijs krijgen.