Publicaties

Taakstelling huisvesting vergunninghouders omlaag naar 6.000

In de eerste helft van 2019 is de taakstelling voor gemeenten om vluchtelingen met een verblijfsvergunning aan een woning te helpen verlaagd naar 6.000. Die taakstelling was 8.000 vluchtelingen. De verlaagde taakstelling is gepubliceerd in de Staatscourant

De nieuwe taakstelling is 7.000 vergunninghouders minder dan in de eerste helft van 2018. Er wonen momenteel zo’n 24.000 mensen in de asielzoekerscentra in Nederland. Op 25 maart 2019 wachtten 4.651 vergunninghouders op een zelfstandige woning in een gemeente. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de huisvesting van vergunninghouders. Meestal zijn het woningcorporaties die vergunninghouders huisvesten.

Prinsjesdag 2018
Op Prinsjesdag, 18 september 2018, presenteerde het kabinet de plannen voor 2019. Daarin staat ook de aankondiging van een nieuw inburgeringsstelsel waarin elke vluchteling met een verblijfsvergunning een persoonlijk integratieplan krijgt. In de eerste periode betalen gemeenten de vaste lasten, zoals huur, energiekosten en vaste verzekeringen, uit de bijstand voor vergunninghouders. 

Ook stond daarin dat de subsidieregeling huisvestingsvoorziening voor vergunninghouders tot 1 januari 2021 loopt. Het aanvragen van deze subsidie voor huisvestingsprojecten kan tot uiterlijk eind 2018. Met de regeling kunnen woningcorporaties, gemeenten en andere verhuurders subsidie aanvragen voor de woonvoorzieningen voor vergunninghouders. Er is 87,5 miljoen euro subsidie beschikbaar. Per vergunninghouder kan een verhuurder 6.250 euro aan subsidie aanvragen - met een maximum van 15 miljoen euro per verhuurder per jaar.

Afschaffen urgentiestatus
Aedes maakt zich nog steeds zorgen over de afschaffing van de voorrangsregeling. Veel  gemeenten passen de huisvestingsverordening hierop aan. Als ze de vergunninghouders als voorrangscategorie schrappen, kunnen deze mensen nauwelijks nog een woning vinden. Terwijl de taakstelling wel gewoon blijft staan.

Geen prognoses
Het ministerie van Veiligheid en Justitie doet geen prognoses meer over het aantal te huisvesten vergunninghouders. De staatssecretaris maakt voor 1 april 2019 de taakstelling voor de tweede helft van 2019 bekend.