Praktijk

Prototypen A Home away from Home op Dutch Design Week

Vernieuwende ideeën voor huisvesting van vluchtelingen zijn het begin van de oplossing voor andere actuele volkshuisvestelijke vragen. Dat was te horen en te ervaren op de bijeenkomst Van prototype naar praktijk op 26 oktober 2016. Een oplossingsgerichte middag voor mogelijke obstakels bij de realisatie van de winnende ontwerpen van de prijsvraag van A Home away from Home

‘Dit zijn niet alleen huisvestingsoplossingen voor statushouders, maar ook voor veel andere groepen die snel tijdelijke en betaalbare woonruimte zoeken. Zoals studenten en andere starters op de woningmarkt en alleenstaanden’, zei Rijksbouwmeester Floris Alkemade op de bijeenkomst die is georganiseerd door A Home away from Home – een initiatief van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) in samenwerking met de Rijksbouwmeester – en Platform Opnieuw Thuis.
 
In juni zijn de winnende ontwerpen van de prijsvraag bekendgemaakt en de prototypen zijn tijdens de Dutch Design Week in Eindhoven te bezoeken. Bijvoorbeeld de ‘Evolutionary wooden houses', houten units die verticaal en horizontaal aan elkaar te koppelen zijn. Of de ‘Tussenruimte Comfortcity’ waarbij in leegstaande bedrijfshallen met flexibele bouwsystemen tijdelijke woningen worden gebouwd. En de SolarCabin: kleine houten woningen met zonnepanelen.

Hotspot
In Eindhoven zoeken de deelnemers gezamenlijk concrete oplossingen voor de obstakels waar partijen tegenaanlopen bij de realisatie van de nieuwe huisvestingsvormen. Hoe geef je bijvoorbeeld vorm aan een ‘magic mix’ van bewoners in het ontwerpconcept van de Comfortcity? Dat levert tal van suggesties op. Mix bijvoorbeeld statushouders met studenten. Of zorg dat de bedrijfshal met tijdelijke woningen een aantrekkelijke ontmoetingsplek voor buurtbewoners is, met hippe voorzieningen. Geen naargeestig getto maar een ‘hotspot’ waar je geweest moet zijn. 

In de SolarCabin op het Eindhovense Stadhuisplein verkennen studenten, gemeenteambtenaren, marktpartijen en corporatiebestuurders samen met de ontwerpers mogelijke scenario’s voor een businesscase van deze demontabele woning. Wat is de exploitatietermijn en wat is bijvoorbeeld een reële huur? Aanvankelijk zou de woning met de zonnepanelen energieleverend zijn. Dat stuit op problemen omdat onder meer de teruglevering van energie ingewikkeld is. Energieneutraal is de SolarCabin wel. Koken, verwarmen en warm douchen gaat elektrisch.

Krimpgebieden
Enthousiasme overheerst ook in deze casusbespreking. De bezoekers zien veel verschillende toepassingsmogelijkheden voor de kleine houten woning. Niet alleen voor vluchtelingen, maar ook  voor ouderen, mensen die tijdelijk begeleid wonen. Of in krimpgebieden waar jongeren behoefte hebben aan tijdelijke woonruimte.

De aanwezige corporatiebestuurders zijn geïnteresseerd. Dit kan een oplossing zijn om te voldoen aan de grote vraag naar goede en betaalbare woningen. ‘Ik wil geen containerwoningen aanbieden’, zegt directeur-bestuurder Leo Overmars van corporatie Wovesto in Sint-Oedenrode. ‘Dit is een volwaardige woning. Ik zie hier een toekomst voor corporaties. Wij gaan uitzoeken hoe we dit kunnen gebruiken voor statushouders en andere mensen in het dorp.'
 
Kom kijken
Tijdens de Dutch Design Week (tot en met 30 oktober)  zijn de prototypes te bezoeken op het Stadhuisplein en op Strijp S in Eindhoven.