Praktijk

Oosterpoort beheert pand van gemeente voor vluchtelingen

De gemeente Heumen liet een voormalig kantoorpand ombouwen tot 40 appartementen waar nu vluchtelingen met een verblijfsvergunning, jongeren en mensen met ambulante begeleiding wonen. Woningcorporatie Oosterpoort neemt het beheer op zich. Normaal gesproken mag dat niet bij andermans panden, maar voor de huisvesting van vergunninghouders is er een uitzondering. Hoe gaat dat in zijn werk en waar moet je op letten?

Beheer
De gemeente huurt het pand in Malden van een particuliere eigenaar, die het liet verbouwen tot wooneenheden. Woningcorporatie Oosterpoort zorgt voor de verhuur. De corporatie regelt de toewijzing, verhuuradministratie en ondersteunt het sociaal beheer, waaronder de aanwezigheid van een huismeester. ‘Taken die voor een woningcorporatie tot haar normale werkzaamheden behoren, maar voor de gemeente niet’, vertelt directeur-bestuurder Eugène Janssen van Oosterpoort. Volgens Oosterpoort blijkt de mix van bewoners goed te werken. ‘Men helpt elkaar. Zeker voor vergunninghouders is dat cruciaal voor hun integratie in de maatschappij.’

Markttoets
De gemeente Heumen organiseerde conform de nieuwe Woningwet vooraf een markttoets om te kijken of er een commerciële partij was die de activiteit kon en wilde uitvoeren. Twee organisaties bleken geïnteresseerd, maar met hen bereikte de gemeente geen overeenstemming. 

Meerwaarde
In dit geval levert de samenwerking tussen gemeente en woningcorporatie meerwaarde op, zegt Janssen. ‘Wij zien het als onze gezamenlijke taak met de gemeente om vergunninghouders te huisvesten. We kunnen gemakkelijk onderling afstemmen en kennen ook de rest van ons aanbod, zodat we zo goed mogelijk vergunninghouders aan woningen kunnen koppelen.’ Bovendien hoeft de corporatie geen winst te maken en zijn er – via de gemeente of rechtstreeks –  korte lijnen met het COA en VluchtelingenWerk. 

Procedure
Het bleek ingewikkeld om de procedure rond te krijgen. Na de markttoets duurde het nog eens drie maanden voordat de corporatie toestemming kreeg van de toezichthouder. Zonde, vindt Janssen. ‘Je komt terecht in een situatie met hele ingewikkelde regelgeving, terwijl je een acuut maatschappelijk probleem probeert op te lossen.’

Woningcorporatie Oosterpoort is één van de eerste woningcorporaties die dit traject heeft doorlopen. Waar moeten andere corporaties en gemeenten op letten? ‘Houd de markttoets klein. Een advertentie in de lokale bladen volstaat. Dat vergroot de kans dat je partijen aantrekt die lokale binding hebben en dat is belangrijk voor de integratie.’ Zorg ook dat je alle stappen van toestemming aanvragen nauwkeurig doorloopt, zegt Janssen. ‘Doe het zo zorgvuldig mogelijk. Anders duurt het nog veel langer.’

Wet- en regelgeving
Lees meer over de wet- en regelgeving voor de huisvesting van vergunninghouders in het dossier Huisvesting vluchtelingen.