Evenement

Huisvesting vergunninghouders vraagt om creatief samenwerken

Wees creatief, werk samen en besteed aandacht aan integratie. Dat waren de belangrijkste lessen die woningcorporaties, gemeenten en provincies uitwisselden tijdens een bijeenkomst over de huisvesting van vergunninghouders, op 12 januari 2017 in het provinciehuis van Zuid-Holland.

Gemeenten moesten in 2016 gezamenlijk voor 43.000 toegelaten vluchtelingen woonruimte zien te vinden. Dat lukte op 6.000 mensen na. Gemiddeld is er één woning nodig per drie vergunninghouders. Woningcorporaties zijn, bleek ook tijdens de conferentie op 12 januari, veruit de belangrijkste partners van gemeenten bij het regelen van woningen. ‘Als we doorgaan op het tempo waarop we de laatste maanden zaten, dan lopen we de achterstand in’, zei Harrie Bosch, bestuurslid van Aedes.

Creatieve oplossingen
Vaak lukt dat door woningen uit de bestaande woningvoorraad slim toe te wijzen. Als gemeenten  onvoldoende woningen kunnen vinden, komt dat meestal doordat er of maar heel weinig woningen vrijkomen (in kleine dorpen is dat nogal eens aan de hand) of doordat het een populair woningmarktgebied betreft waar de vraag naar woningen groot is. In dat geval zijn creatieve oplossingen nodig, zoals het ombouwen van leegstaande gebouwen of een ‘doorstroomhuis’ waar meerdere alleenstaande asielzoekers tijdelijk kunnen wonen in afwachting op gezinshereniging. 

Gordijnen maken
Dat soort projecten lukt regelmatig om uiteenlopende redenen niet, bijvoorbeeld omdat er een bestemmingsplan in de weg zit of de exploitatie niet rond komt, bleek uit verhalen van de aanwezigen. Een voorbeeld waar het wél lukte is een project van woningstichting 3B Wonen en gemeente Lansingerland, die middenin het dorp een leegstaand verzorgingshuis geschikt maakten voor 40 alleenstaande, uit Syrië afkomstige mannen. Zij wonen hier tijdelijk tot hun gezin overkomt of ze een andere woning vinden. 

Het project slaagde door intensieve samenwerking, de bereidheid van de gemeente en woningcorporatie om ook weleens iets te doen wat niet direct tot hun taken hoort en de grote inzet van vrijwilligers. ‘We hadden een groep vrijwilligers die gordijnen heeft gemaakt voor alle kamers. Dat project werd door 3B Wonen begeleid’, vertelde Ankie Eleveld van de gemeente tijdens een van de workshops. ‘Is dat onze taak? Niet per se, maar we bespaarden er veel geld mee, creëerden betrokkenheid en draagvlak in de buurt.’

Integratie 
De grootste opgave voor 2017 ligt in het huisvesten van alleenstaande (soms minderjarige) vluchtelingen en nareizende gezinsleden. Goede begeleiding en integratie vanaf het moment dat deze mensen in Nederland zijn, is cruciaal. Volgens de aanwezigen op de conferentie zijn vergunninghouders daar zelf verantwoordelijk voor, maar spelen ook de gemeente, organisaties als VluchtelingenWerk en het COA een grote rol. 

Goede voorbeelden
De conferentie Goede voorbeelden huisvesting, integratie en participatie vergunninghouders werd georganiseerd door provincie Zuid-Holland en Aedes. Praktijkvoorbeelden en praktische informatie over de huisvesting van toegelaten vluchtelingen staan op de website van platform Opnieuw Thuis en in het dossier Huisvesting vluchtelingen op Aedes.nl.