Praktijk

Buurt nauw betrokken bij doorstroomwoningen voor vluchtelingen in voormalig verzorgingshuis

Woningcorporatie 3B Wonen huisvest sinds een half jaar 40 toegelaten vluchtelingen uit Syrië in een voormalig verzorgingshuis midden in het centrum van Berkel en Rodenrijs (gemeente Lansingerland). Het verzorgingshuis is verbouwd en bevat nu 40 ‘doorstroomwoningen’. Bij de opzet van het project hebben de gemeente, 3B Wonen en Vluchtelingenwerk nauw samengewerkt. ‘De buurtbewoners zijn de afgelopen maanden steeds meer betrokken geraakt bij hun nieuwe buren’, vertelt beleidsadviseur Frans Schwiebbe.

‘De succesfactor van dit project is de nauwe samenwerking vanaf het begin tussen de gemeente, de corporatie, Vluchtelingenwerk en de omwonenden’, zegt Schwiebbe. ‘In het begin was er angst en weerstand in de buurt. Die zorgen hebben we kunnen wegnemen door veel te praten, bijvoorbeeld met de naaste buren. Samen met de gemeente en Vluchtelingenwerk verstuurden we daarnaast regelmatig nieuwsbrieven om de buurt over de ontwikkelingen te informeren.’

Vrijwilligers
De corporatie richtte een vrijwilligersgroep op om gordijnen te naaien voor de kamers van de Syriërs. ‘Veel dorpsbewoners brachten huisraad. En inmiddels is er een groot netwerk van vrijwilligers.’ De afgelopen maanden raakte de buurt steeds meer betrokken bij het project. Een open-huis-bijeenkomst die de vluchtelingen zelf hadden georganiseerd, is door 150 mensen bezocht. De corporatie heeft een huismeester aangesteld die het eerste aanspreekpunt is voor de bewoners en de buurt.
3B Wonen heeft het leegstaande verzorgingshuis Hergerborch gekocht met de bedoeling het te slopen en er nieuwe woningen voor terug te zetten. ‘In overleg met de gemeente Lansingerland is besloten om tijdens de uitwerking van de nieuwbouwplannen het verzorgingshuis tijdelijk te gebruiken als doorstroomhuis voor het huisvesten van alleenstaande vergunninghouders’, zegt Schwiebbe. 

Tijdelijk huurcontract
De gemeente hielp bijvoorbeeld om het bestemmingsplan snel te veranderen van een zorg- naar een woonfunctie. Ook maakte de gemeente het mogelijk dat de studio’s zelfstandige woningen zijn, zodat de vluchtelingen huurtoeslag kunnen krijgen. Elke studio telt 30 vierkante meter en heeft een eigen badkamertje en keukenblokje. De vluchtelingen hebben een huurcontract voor twee jaar op basis van de Wet Doorstroming Huurmarkt.  
Inmiddels hebben de eerste gezinsherenigingen al plaatsgevonden. ‘Een aantal mannen is al doorgestroomd naar een eengezinswoning van onze corporatie’, zegt Schwiebbe.