Feiten & Cijfers

25.000 vluchtelingen met verblijfsvergunning gehuisvest in 2017

Gemeenten, woningcorporaties en andere partijen hielpen in 2017 zo’n 25.000 vluchtelingen met een verblijfsvergunning aan een eigen huis. Daarvan bestond bijna de helft uit nareizende gezinsleden, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Woningcorporaties zorgen meestal voor de huisvesting van vluchtelingen met een verblijfsvergunning. In 2017 is het hoogste aandeel nareizigers gesignaleerd sinds asielzoekers de mogelijkheid hebben via een speciale procedure familieleden te laten overkomen. Hiervan waren er volgens de IND 1.181 alleenstaande minderjarige vluchtelingen. Dat is 4 procent van totale instroom. Bijna de helft van deze groep is 15 of 16 jaar oud. En 15 procent is zelfs jonger dan 15 jaar. Een vijfde is de 18 net gepasseerd. De meeste jonge vluchtelingen komen uit Eritrea. Op de tweede plek van landen van herkomst staat Syrië.

Taakstelling
In de tweede helft van 2018 moeten gemeenten zo’n 11.000 vergunninghouders huisvesten. Dat is hoger dan aanvankelijk verwacht, omdat het ministerie van Veiligheid en Justitie opnieuw een groot aantal nareizende gezinsleden verwacht van vluchtelingen die al in Nederland zijn toegelaten.

Zie ook: aedes.nl/cijfersvergunninghouders