Instrumenten

Doorrekening flexibele woonvormen voor vergunninghouders

Het kabinet wil op korte termijn 100.000 extra huurwoningen realiseren en deze direct of indirect ter beschikking te stellen aan statushouders vanwege de grote toestroom van vluchtelingen. Aedes ziet veel in het bouwen van permanente, gestandaardiseerde eengezinswoningen met een huur tot 575 euro, met gebruik van de vele kant-en-klare oplossingen die bouwers aandragen. Dat is op de lange termijn goedkoper dan containerwoningen voor doelgroepen die snel een huis nodig hebben zoals vluchtelingen met een verblijfsvergunning.

Permanente gestandaardiseerde woningen zijn vaak ook groter dan containerwoningen en dus geschikt om met meer mensen te delen. Bovendien duurt het bij permanente woningen net zo lang om ze aan te sluiten op bijvoorbeeld het wegennet, stroom en water. Aedes maakte een doorrekening van de verschillende mogelijke woonvormen voor vergunninghouders.

Er is in deze doorrekening uitgegaan van een zo efficiënt mogelijke investering waarmee de financiële belasting gering blijft en de huidige investeringscapaciteit van een corporatie niet teveel wordt aangetast.