Publicaties

Aantal te huisvesten vluchtelingen hoger dan verwacht

Gemeenten moeten in de tweede helft van 2018 11.000 vluchtelingen met een verblijfsvergunning aan een woning helpen. De taakstelling is hoger dan de eerdere prognose van 8.000. Dat komt vooral door een groter aantal nareizigers dan verwacht. Meestal zijn het woningcorporaties die vergunninghouders huisvesten. 

Dit staat in de nieuwe taakstelling huisvesting vergunninghouders, die in de Staatscourant is gepubliceerd. De taakstelling valt hoger uit dan de prognose, omdat er meer nareizigers waren dan eerder was voorzien. Dat zijn familieleden van in Nederland erkende vluchtelingen die voor gezinshereniging naar Nederland komen. Deze vergunninghouders wonen nog in een asielzoekerscentrum, in afwachting van woonruimte. 

Het ministerie van Veiligheid en Justitie doet geen prognoses meer over het aantal te huisvesten vergunninghouders. De staatssecretaris maakt voor 1 oktober 2018 de taakstelling voor de eerste helft van 2019 bekend. 

Gemeenten hebben de wettelijke taak om woonruimte te regelen voor vergunninghouders. Woningcorporaties zijn hierbij hun belangrijkste partner.  Corporaties hebben veel extra woningen gebouwd om druk op woningmarkt te verlichten