Publicaties

Aantal te huisvesten vluchtelingen blijft gelijk

Gemeenten moeten in de eerste helft van 2018 13.000 vluchtelingen met een verblijfsvergunning aan een woning helpen. De taakstelling is gelijk aan de prognose voor het eerste half jaar van 2017. Meestal zijn het woningcorporaties die vergunninghouders huisvesten. 

Dit staat in de nieuwe taakstelling huisvesting statushouders, die in de Staatscourant is gepubliceerd. De taakstelling blijft dus gelijk, ondanks het feit dat er in 2017 minder vluchtelingen Nederland binnenkwamen. Dat komt doordat vreemdelingen die voor gezinshereniging naar Nederland zijn gekomen, sneller dan voorzien een verblijfsvergunning hebben gekregen. Deze vergunninghouders wonen nog in een asielzoekerscentrum, in afwachting van woonruimte. 

Het ministerie van Veiligheid en Justitie verwacht dat vanaf de tweede helft van 2018 het aantal te huisvesten vergunninghouders weer verder afneemt, naar 8.000. 

Gemeenten hebben de wettelijke taak om woonruimte te regelen voor vergunninghouders. Woningcorporaties zijn hierbij hun belangrijkste partner.