Nieuws

Inventarisatie woonwagenstandplaatsen bij corporaties en gemeenten

Om zicht te krijgen op het aantal standplaatsen van woonwagens laat het ministerie van BZK een nulmeting uitvoeren. Alle gemeenten en corporaties krijgen binnenkort een uitnodiging om deel te nemen aan een korte enquête. Het ministerie werkt samen met een aantal partijen aan nieuw beleid voor woonwagens en standplaatsen.

Aanleiding om nieuw beleid te ontwikkelen is onder meer een rapport van de Nationale Ombudsman. Die stelde in 2017 vast dat de overheid onvoldoende doet om ervoor te zorgen dat de woonwagencultuur behouden kan blijven. Om te weten hoe de overheid beter kan inspelen op de behoefte aan woonwagenstandplaatsen, is zicht nodig op het huidige aanbod. Dat zicht ontbreekt op dit moment. In de Basis Administratie Gebouwen (BAG) is het verschil tussen recreatiewoningen voor tijdelijke bewoning en woonwagens die permanent bewoond worden namelijk niet altijd duidelijk.

Het ministerie van BZK heeft daarom bureau Companen gevraagd een nulmeting uit te voeren. Uit deze meting moet blijken hoeveel woonwagenlocaties en -standplaatsen er in alle gemeenten van Nederland zijn per 1 januari 2018. Na het onderzoek wordt een interactieve kaart gepubliceerd met de standplaatsen per gemeente ten opzichte van de totale woningvoorraad.

Link naar de vragenlijst
De vragenlijst kan via internet ingevuld worden via deze link.