Nieuws

Schakelteam: onderzoek onder woningcorporaties aanpak verward gedrag

Het Schakelteam Personen met Verward Gedrag vraagt woningcorporaties en andere partijen naar hun mening over de aanpak van verward gedrag in hun gemeente. Corporaties kunnen de online vragenlijst tot 6 juli 2018 invullen. Het onderzoek is aanvullend op het onderzoek onder gemeenten en wordt meegenomen in het eindrapport van het schakelteam

Het schakelteam vroeg eerder aan gemeenten naar de voortgang van de aanpak van verward gedrag. Om een completer beeld te krijgen, vraagt zij nu ook andere sectoren om hun mening over de voortgang. Aedes heeft meegedacht over de vragenlijst en vraagt corporaties om mee te doen aan het onderzoek. Zo worden ook het geluid en de signalen van corporaties meegenomen. Corporaties ondervinden regelmatig dat de aanpak nog niet goed geregeld is.

De ingevulde vragenlijsten worden openbaar maar blijven anoniem. Voor vragen over de vragenlijst kunt u terecht bij het bureau Significant, dat deze opdracht voor het Schakelteam uitvoert, via monitor@significant.nl.

Schakelteam
Het Schakelteam Personen met Verward Gedrag zet zich in voor betere ondersteuning, opvang en zorg voor mensen met verward gedrag. Gemeenten en regio’s krijgen ondersteuning van het schakelteam om uiterlijk 1 oktober 2018 tot een goede aanpak te komen. Daarbij staan de persoon en zijn omgeving centraal.