Publicatie

Schakelteam: ‘Gemeentelijk regisseur voor aanpak verwarde personen’

Elke gemeente moet een regisseur hebben voor de aanpak van problemen met verwarde personen. Dit adviseert het Schakelteam Personen met Verward Gedrag, onder leiding van Onno Hoes, aan de ministers van VWS en V&J en de VNG. Aedes vindt dat de zorg en begeleiding van verwarde huurders beter moet en drong al eerder aan op een regierol voor gemeenten.

Het schakelteam wil met een gemeentelijke regisseur zorgen voor meer lokale doorzettingskracht. Die regisseur kan bijvoorbeeld ingrijpen bij complexe problemen en als hulp te lang op zich laat wachten. Door bijvoorbeeld eerst een voorschot op een uitkering of noodopvang te regelen en daarna pas de administratie daarvoor af te handelen. Gemeenten moeten over de aanpak afspraken maken met zorginstellingen en woningcorporaties. Minister Schippers informeerde de Tweede Kamer over het advies in een brief op 29 juni.

Overlast verminderen
Aedes wil maatregelen om escalatie van problemen te voorkomen en overlast in de buurt te verminderen. Driekwart van de woningcorporaties ziet de overlast toenemen, bleek in 2015 uit onderzoek van Aedes. Het gaat bijvoorbeeld om verwaarlozing, overlast in de buurt, agressie en huurachterstanden. Corporatiemedewerkers moeten signalen van problemen kunnen delen met partijen zodat huurders de juiste zorg en begeleiding krijgen. Woningcorporaties willen bijvoorbeeld een 24-uurs meldpunt bij escalatie of incidenten en meer beschermde woonvormen.

Schakelteam
Het Schakelteam Personen met Verward Gedrag zet zich in voor betere ondersteuning, opvang en zorg voor mensen met verward gedrag. Gemeenten en regio’s krijgen ondersteuning van het schakelteam om uiterlijk 1 oktober 2018 tot een goede aanpak te komen. Daarbij staan de persoon en zijn omgeving centraal.