Standpunt

'Meer maatwerk nodig voor huurders met verward gedrag'

De begeleiding van en zorg voor verwarde mensen die zelfstandig wonen moet beter. Dat voorkomt escalatie en overlast in de buurt. Dat zei Aedes-bestuurslid Hester van Buren tijdens het rondetafelgesprek over de Wet Verplichte Geestelijke Gezondheidszorg op 31 oktober 2016.

Corporatiemedewerkers komen vaker in aanraking met verward gedrag van huurders, veroorzaakt door psychische problemen of dementie. Door het kabinetsbeleid wonen deze mensen vaker zelfstandig, terwijl sommige van hen dat niet aankunnen. Dat heeft een grote impact op de leefbaarheid in de buurt. Driekwart van de woningcorporaties ziet de overlast toenemen, bleek vorig jaar uit onderzoek van Aedes.

Achter de voordeur
Corporatiemedewerkers zien dat de begeleiding vanuit de zorginstelling niet altijd toereikend is of te vroeg stopt, zei Van Buren tijdens het rondetafelgesprek in de Tweede Kamer. 'Hulpverleners komen lang niet altijd achter de voordeur. Problemen zoals vervuiling, schulden, eenzaamheid worden dan later dan nodig opgemerkt.' Vooral mensen die zorg mijden vormen een problematische groep. Betere begeleiding en vroege signalering kan gedwongen behandeling voorkomen, aldus Van Buren. Woningcorporaties zien voor henzelf vooral een signaleringsfunctie weggelegd.

Aedes heeft een aantal suggesties:

  • Een laagdrempelig meldpunt dat 24 uur per dag gebeld kan worden bij escalatie/incidenten.
  • Een duidelijkere rolverdeling tussen betrokken partijen, met gemeente als probleemeigenaar/aanspreekpunt.
  • Bij (gedwongen) behandeling moet er aandacht zijn voor de vraag: kan deze persoon het aan om zelfstandig te wonen?
  • Er zijn kleinschalige beschermde woonvormen en 'time-out'-voorzieningen nodig voor mensen die het niet aankunnen om zelfstandig te wonen.
  • Hulpverlening bij mensen thuis, zodat problemen zoals verwaarlozing/vervuiling eerder gesignaleerd worden.
  • Maak gebruik van de vrijwillige of opgelegde gedragsaanwijzing bij personen met verward gedrag en zorg dat er een plan van aanpak ligt waar betrokken professionals informatie uit kunnen halen.
  • Maak stappen in de privacywetgeving, zodat ook corporaties informatie krijgen via sfeerrapportages van de politie of via zorgverleners, waardoor escalatie voorkomen kan worden.

Lees hier het position paper dat Aedes voorafgaand aan het rondetafelgesprek aan de Tweede Kamer stuurde.