Praktijk

‘Corporaties, denk mee over aanpak verward gedrag’

Anneke Creemers werkt bij woningcorporatie Laurentius als adviseur Wonen, Welzijn en Zorg. In haar functie heeft ze regelmatig contact met zorgpartijen en gemeenten over onder meer personen met verward gedrag. Via haar directeur-bestuurder kwam ze in contact met het Schakelteam Personen met Verward Gedrag

Alle gemeenten en regio’s moeten vanaf 1 oktober 2018 beschikken over een goed werkende aanpak voor mensen die verward gedrag vertonen, veroorzaakt door bijvoorbeeld psychische problemen, dementie of verslaving. Het Schakelteam ondersteunt de realisatie hiervan, kaart knelpunten aan bij de juiste partijen, verbindt partijen en monitort de voortgang. Het team is ingesteld door het ministerie van VWS, het ministerie van VenJ en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.

Creemers vertelde onlangs bij een bijeenkomst van het Schakelteam over de praktijk van woningcorporaties. Uit de reacties merkte ze dat gemeenten en leden van het Schakelteam zelf nog niet precies weten wat corporaties doen voor personen met verward gedrag en hun buren. ‘Je kent elkaar wel en weet in grote lijnen waar je mee bezig bent, maar er is nog veel ruis op de lijn.’

Meer in de wijk
In Breda kijkt Laurentius met de andere partijen hoe ze meer in de wijk kunnen zijn, naast de gebruikelijke aanwezigheid van beheerders en wijkconsulenten. Nu bieden zorgverleners ieder afzonderlijk 24 uurszorg aan hun eigen cliënten en is er een crisisdienst voor extreme situaties. In Breda zijn de zorgpartijen onlangs een proef gestart om crisissituaties te voorkomen door te zorgen voor stevige steun in het netwerk van de cliënt zelf. ‘Denk hierbij aan familie, vrienden, buren en hulpverleners’, zegt Creemers. Professionals zijn bereikbaar op het moment dat er escalatie dreigt en bieden personen met verward gedrag en de omgeving handvatten om adequaat te kunnen handelen. Ook de corporaties spelen hier dan een rol in. Het doel is iedereen prettig te laten wonen in wijken en buurten, ook als mensen wat extra aandacht nodig hebben. 

Vaak is nog onduidelijk wat partijen van elkaar kunnen en mogen verwachten. Creemers zit namens Laurentius regelmatig met medewerkers van zorgaanbieders en de gemeente om tafel. Creemers: ‘In Breda weten we elkaar goed te vinden en daardoor weet je beter wat wel en niet kan. We zijn een aantal jaar geleden gestart. Ik kan me voorstellen dat de aanpak in een middelgrote gemeente gemakkelijker is dan in een grote stad waar niemand elkaar kent, of in een dorp waar juist iedereen elkaar kent’.

Corporaties sluit je aan!
Het Schakelteam en Aedes roepen corporaties op om aan te sluiten bij regionale projectteams van het Schakelteam. ‘Ik ben ervan overtuigd dat de sector moet aansluiten, want met elkaar kunnen we tot de juiste oplossingen komen’, zegt Creemers.

Aedes werkt met onder meer het Schakelteam samen om woningcorporaties te ondersteunen bij het verbeteren van de samenwerking. Uit onderzoek van Aedes blijkt dat in veel gemeenten de regierol ontbreekt, hulpverlening te vrijblijvend is en informatie-uitwisseling beter kan. Woningcorporaties zien het als hun taak om kwetsbare mensen te huisvesten, maar dat gaat alleen goed als de randvoorwaarden goed geregeld zijn.