Proces

Behoeftepeiling ondersteuning bij omgaan met verward gedrag

Aedes wil corporatieprofessionals gratis ondersteuning bieden bij het in hun werk omgaan met huurders met verward gedrag. Corporatiemedewerkers kunnen in een korte enquête aangeven aan wat voor hulpmiddelen en trainingen zij behoefte hebben. 

Het Verwey-Jonker Instituut gaat in opdracht van Aedes met de resultaten aan de slag. Corporatiemedewerkers kunnen hier de medewerkersenquête invullen over ondersteuning bij het omgaan met verwarde huurders.

Corporaties hebben er aandacht voor dat hun medewerkers op een veilige en gezonde manier hun werk kunnen doen. Ook als het gaat om het herkennen van en omgaan met mensen met verward gedrag. In de praktijk hebben corporatiemedewerkers daar steeds vaker mee te maken. Met mogelijk veiligheidsrisico’s, werkdruk, emotionele belasting en stressklachten van dien.

Aedes wil corporaties graag ondersteunen om hier zo goed mogelijk mee om te gaan. Daarvoor is een Actieplan verwarde personen ontwikkeld, dat het Verwey-Jonker Instituut voor de corporatiebranche gaat uitvoeren. Deze medewerkersenquête is daar onderdeel van. 

Heeft u nog vragen over de medewerkersenquête of het Actieplan verwarde personen? Dan kunt u contact opnemen met Georgina Doornweerd via 088 233 37 30 of een mail sturen naar g.doornweerd@aedes.nl.